Keynote Dag van de Constructeur: Hans de Wit

Hans de Wit.jpgmaandag 22 april 2024 13:26

Interview met de ‘Constructeur van het jaar’

Hans de Wit is Managing Director van Tunnel Engineering Consultancy (TEC). TEC is een permanente samenwerking op het gebied van ondergrondse infrastructuur tussen Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. De Wit heeft meegewerkt aan vele nationale en internationale tunnelprojecten. Verder is hij docent aan de Technische Universiteit Delft en het ITA CET (Internationale Tunneling Association).

Actief beleven

De Wit is een van de keynote sprekers tijdens de Dag van de Constructeur. Tot die tijd mag hij zich ook ‘Constructeur van het Jaar’ noemen. “Het is een eer om deze titel te mogen krijgen”, zegt De Wit. “Mensen spreken je erop aan en het zet je ook aan tot reflectie op je eigen vak. Los van het feit dat ik de titel een jaar lang heb mogen dragen, vind ik het belangrijk dat VNconstructeurs deze titel jaarlijks uitroept. Het is een erkenning voor de bijdrage aan het vak en de constructeurs in het algemeen.” De Wit heeft ook nog een advies voor zijn opvolger: “Probeer de titel zo actief mogelijk te beleven. We hebben het allemaal razend druk met onze baan, maar deze titel is het meer dan waard om even bij stil te staan.”Paradox


De keynote van De Wit gaat over paradoxen in duurzaamheid van constructies, maar ook over de ‘duurzaamheid’ van het vak van de constructeur of constructief ontwerper. “Zo is er de paradox duurzaamheid”, vertelt De Wit. “De Engelstaligen verwoorden dat mooi door te stellen of iets sustainable of durable is. Duurzaamheid versus levensduur. Vroeger maakten we constructies die volgens de regelgeving 75 jaar moesten meegaan. Tegenwoordig is de gewenste technische levensduur zomaar 125 tot 150 jaar. Als je de technische levensduur wilt verlengen kan dat extra materiaal kosten en ten koste van de duurzaamheid (CO2) gaan. Tegelijkertijd hebben we nog onvoldoende inzicht in hoe de oude constructies zich houden en of daar kansen liggen in een eventuele herijking van onze regelgeving. Een andere interessante invalshoek is de functionele levensduur. We ontwerpen nu constructies met de gedachte dat die gedurende hun levensduur op nagenoeg dezelfde wijze worden gebruikt. Maar als we terugkijken op zo’n ‘levensduur’ en zien hoe mobiliteit is veranderd, zou dat onze inzichten richting technische levensduur doen wijzigen? Misschien moeten we anders naar constructies gaan kijken en een mate van flexibiliteit gaan inbouwen door bijvoorbeeld ook te gaan nadenken over hoe we constructies kunnen (her)gebruiken na hun ‘eerste’ functionele levensduur.”


Digitalisering

Een ander thema waar De Wit het graag over wil hebben in zijn keynote is de rol van de digitalisering in het vak. “Ontegenzeggelijk heeft digitalisering in ons vakgebied heel veel gebracht. We kunnen steeds complexere constructies ontwerpen en berekenen. We kunnen door parametriseren meer en sneller alternatieven bekijken. Verder kun je met digitale tooling repeterend en wellicht saai werk door de computer laten doen. Maar er is een keerzijde. Wordt de afstand tot de inhoud hierdoor niet steeds groter? Houden we nog gevoel met het werk dat we maken? En dooft de creativiteit van de ontwerpende constructeur daarmee langzaamaan uit?

Het in staat zijn om als professional in control te blijven en constructies te kunnen beoordelen -zonder een absolute afhankelijkheid van de computer- draagt bij aan je vorming als constructeur. Daarnaast voedt het de creativiteit en zou het ervoor moeten zorgen dat we de computer blijven zien als een -weliswaar heel belangrijk- hulpmiddel. Dit zou ten goede moeten komen aan de ‘duurzaamheid’ van het vak van constructeur. Ik kijk ernaar uit om aan de hand van mijn keynote hier een steentje aan te kunnen bijdragen.”

De Dag van de Constructeur vindt plaats op donderdag 6 juni 2024 | Buitenplaats Kameryck in Kamerik.

De Keynote van Hans de Wit vindt van 12.50 tot 13.20 uur plaats in de plenaire zaal.

Klik HIER voor meer informatie of direct inschrijven.

« Terug