HTI-opleiding Bouwmanagement | Deeltijd

De deeltijdopleiding die jou de mogelijkheid biedt om jezelf te ontwikkelen op het gebied van uitvoeringstechnieken, informatiemanagement, management in de bouw, bouwkosten en planning.

Unieke voordelen:

 • Leer alle ins en outs omtrent bouwmanagement
 • Ontwikkel jezelf als leidinggevende zowel op technisch als sociaal gebied
 • Uniek programma gebaseerd op jouw persoonlijke behoefte
 • Krijg les van topdocenten met veel praktijkervaring

Algemene informatie

Door hebben waar problemen en kansen liggen en je opdrachtgever hierin adviseren, niet denken vanuit het product maar vanuit de vraag: dat is de kracht van een HTI Bouwmanager! Het ontwikkelen van gebouwen en infrastructuur is een interessante maar complexe opgave. Bij elk project zijn meerdere partijen betrokken, vaak in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Er zijn daarnaast vele deelprocessen en verschillende doelstellingen die altijd goed met elkaar worden afgestemd. Zo worden binnen ieder project verschillende beslissingen genomen en is het niveau van interactie afwijkend. En dat terwijl de opdrachtgever deskundige adviezen wil over haalbaarheid, financiering en risico’s voor zijn organisatie!

Door de ontwikkelingen in de techniek en nieuwe samenwerkingsvormen is er grote vraag naar technische leidinggevenden met oog voor mensen. Je kunt gezamenlijk een model uitwerken voor een nieuw gebouw, maar als je elkaars intenties of elkaars verdienmodel niet kent, zal er geen echte samenwerking tot stand komen gebaseerd op vertrouwen.

Wat kan een HTI-bouwmanager?

Een afgestudeerd HTI Bouwmanager is in staat om analytisch te denken, professioneel te communiceren, managementtools doelgericht toe te passen en op basis van kennis en kunde verantwoordelijkheid te nemen om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Daarnaast heb je de vaardigheden en kennis om bedrijfsstructuren te analyseren, organisaties te initiëren en professioneel te adviseren.

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Deeltijdvorm

De opleiding Bouwmanagement is een deeltijdopleiding. Dit houdt in dat je om de twee weken op zaterdag een klassikale lesdag volgt. In totaal bestaat een studiejaar uit 18 lesdagen. Een aantal keer per jaar vindt de lesdag niet op zaterdag, maar op vrijdag plaats i.v.m. bedrijfsbezoeken. Naast de lesdagen besteed je ongeveer 10 uur per week aan zelfstudie.

Thema's en docenten

Thema's

De opleiding HTI-Bouwmanagement duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar komen de volgende thema’s aan bod:

 • Bouwkosten en -planning (o.a. begrotingen, haalbaarheidsstudies, risicoanalyses)
 • Uitvoeringstechnieken (o.a. integratie van systemen, constructieve systemen, milieubelasting)
 • Management in de bouw (o.a. managementtechnieken, communicatie, bouwrecht, contractvormen)
 • Informatiemanagement (o.a. bouwinformatie BIM, rapportages, communicatiesystemen)

Verder komen bijvoorbeeld de inzichten uit het boek ‘De intensieve menshouderij, de 7 habits’ van Stephan Covey en management- en communicatieve vaardigheden uitgebreid aan de orde. Juist hierin onderscheidt het HTI zich door docenten in te schakelen die in hun dagelijkse werk zien waar het goed en fout gaat, en vervolgens doceren op zaterdag aan de hand van actuele voorbeelden uit de praktijk.

Docenten en begeleiding

Door de inzet van docenten, trainers en sprekers die ervaring hebben op hun vakgebied, word je geïnformeerd en geïnspireerd. Vervolgens integreer je deze informatie door het maken van opdrachten en implementeer je het geheel door in je werkpraktijk de praktijkopdrachten uit te voeren. In het tweede jaar wordt de projectopdracht uitgewerkt en afgesloten met een ‘professioneel interview’. Binnen het programma wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan de slag gaat met de aangeboden literatuur, verbanden kunt leggen tussen de verschillende sprekers, trainers en docenten, colleges, workshops en bedrijfsbezoeken.

De docenten van de opleiding Bouwmanagement hebben jarenlange praktijkervaring en zijn experts op hun vakgebied. De kleine klassen bieden je de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en waardevolle discussies te voeren met klasgenoten. Dit draagt bij aan een optimale bijdrage van jouw persoonlijke leercurve!

Programma

Opbouw van modules

De opleiding Bouwmanagement duurt 2 jaar en is opgedeeld in vier modules, namelijk Modules B, U, M en I + een afstudeeronderzoek. In module M & I (1 jaar) wordt de leerstof opgesplitst in theorie- en praktijkoefeningen. Daarnaast ligt in de modules B & U (1 jaar) tijdens de colleges de focus op kennis & informatie. De afstudeerfase start in jaar 2 van de opleiding, na het succesvol afronden van 2 modules.

Module B (start september 2025)
 • Bouw- en investeringskosten 
 • Projectmanagement, beheersfactoren en contracten
 • Excursie, portfolio-opdrachten en tentamen 
 • Presentatievaardigheden 
 • Technische bouwfasen 
Module U (start januari 2024)
 • Uitvoeringstechnieken
 • Bouwrecht
 • Projectinitatief- en ontwikkeling
 • Circulair bouwen
 • Excursie, portfolio-opdrachten en tentamen
Module M (start september 2024)
 • Managementvaardigheden (Covey)
 • Excursie, portfolio-opdrachten en tentamen 
Module I (start januari 2025)
 • Informatiemanagement in de bouw 
 • Financieel informatiemanagement
 • Excursie, portfolio-opdrachten en tentamen 
Module E 
 • Afstudeeropdracht

Informeren, inspireren, implementeren & integreren

Daarnaast is het programma gebaseerd op het zogeheten 4i-model: op informeren, inspireren, implementeren en integreren. Dit wil zeggen dat het programma bestaat uit colleges, excursies, inspiratiesessies, literatuur en praktijkopdrachten. Tijdens het praktijkgedeelte bezoeken de studenten bedrijven, doen zij literatuuronderzoek en stellen zij verslagen en adviezen op. Per module (half jaar) wordt het programma specifiek weergegeven. Dit bestaat uit de specifieke inhoud, tijden en locaties van de excursies en bedrijfsbezoeken. Vanwege bedrijfsbezoeken vindt, in overleg, de lesdag niet altijd op zaterdag plaats.

Binnen het programma wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan de slag gaat met de aangeboden literatuur, verbanden kunt leggen tussen de verschillende sprekers, trainers en docenten, colleges, workshops en bedrijfsbezoeken.

Opleiding Bouwkunde

Afstuderen

Na het met goed gevolg afsluiten van het eerste jaar, een voldoende voor elk van de opdrachten, eindtoetsen en literatuuronderzoeken, kun je starten aan het tweede studiejaar en je afstudeerfase. Tijdens de afstudeerfase maak je voor een project uit je eigen werkpraktijk een bedrijfsanalyse en een haalbaarheidsanalyse, naar een in je organisatie of project toe te passen innovatief bouw- of vastgoedconcept. Vervolgens stel je een plan van aanpak op voor de implementatie van het concept. Deze onderdelen verwerk je in een afstudeerrapport. Tot slot verdedig je jouw bevindingen voor de afstudeercommissie.

Toelatingseisen

De opleiding Bouwmanagement is interessant voor studenten die werkzaam zijn in de bouw- en vastgoedbranche, bij beleggers, ontwikkelaars, aannemers, bouwmanagement- en architectenbureaus, overheidsinstanties en woningcorporaties. Daarnaast hebben de studenten ambitie voor leidinggeven en de wil om een belangrijke rol in te nemen in de veranderde bouw- en vastgoedbranche.

Toelatingseisen

Je kan worden toegelaten tot de opleiding als je in het bezit bent van een diploma HTI-Bouwkunde, hbo-diploma Bouwkunde, hbo-diploma Civiele Techniek, wo-diploma Bouwkunde of Civiele techniek. Studenten met een gelijkwaardig werk-, denk- en kennisniveau kunnen onder voorwaarden instromen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een Persoonlijke Ontwikkel Scan, inclusief een intakegesprek.

Intake assessment

Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal tijdens deze opleiding. Mocht het nodig zijn, dan wordt voorafgaand aan de opleiding een één-op-één afspraak ingepland met een studiebegeleider voor een intake. De vorm van deze intake is afhankelijk van je vooropleiding, eigen wensen en je persoonlijke situatie.

Investering 2024-2025

Studiebelasting

Elke module bestaat uit negen klassikale bijeenkomsten van 8 contacturen. Daarnaast moet je rekening houden met een minimum van 10 uur aan zelfstudie per week.

Intake Assessment

Voor nieuwe studenten wordt een bedrag van € 180,- (0% btw) in rekening gebracht voor het intake assessment en inschrijving. Bij een definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode      lesgeld incl. examen           herexamen 
BM-B € 2.535,- € 180,-
BM-U € 2.535,- € 180,- 
BM-M € 2.535,- € 180,-
BM-I € 2.535,- € 180-

Jaarlijks kunnen de prijzen op basis van de consumentenprijsindex worden aangepast. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen:
E: info@hti-opleidingen.nl
T: 020 - 684 57 80