Bouwmanagement

Het ontwikkelen van de gebouwde omgeving is een interessante maar complexe opgave. Bij elk proces om een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling zijn tal van partijen betrokken, vele deelprocessen van toepassing en diverse doelstellingen niet afgestemd. Zo worden er binnen elk project verschillende beslissingen genomen en is niveau van interactie afwijkend.

Bouwkosten en planning, uitvoeringstechnieken, management, informatiemanagement (BUMI)

De afgestudeerde Bouwmanager HTI is de persoon die op basis van kennis en kunde verantwoordelijkheid neemt om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gebouwde omgeving.

Start: 

  • module M: Managementtechnieken - 5 september 2020
    Let op: enkele lesdagen zijn op vrijdag gepland i.v.m. excursies
  • module I: Informatiemanagement - 23 januari 2021
  • module B: Bouwkosten / planning - september 2021
  • module U: Uitvoeringstechnieken - januari 2022

Doel deeltijdopleiding Bouwmanagement

Door de snelle technologische ontwikkelingen in de bouw is er een grote vraag naar technisch leidinggevenden met oog voor mensen. Je kunt immers gezamenlijk een model uitwerken, maar als je elkaars intenties of het verdienmodel niet kent zal er nooit een echte, op vertrouwen gebaseerde samenwerking tot stand komen. Een afgestuurde HTI Bouwmanager is in staat om deze samenwerking vorm te geven, verbanden te leggen en mensen te verbinden. 

De HTI Bouwmanager is een persoon die in staat is om analytisch te denken, professioneel te communiceren en managementtools doelgericht toe te passen. Het doorzien van de uitdagingen en kansen en je opdrachtgever hierin adviseren, is een belangrijke vaardigheid van de HTI Bouwmanager.

De HTI Bouwmanager denkt niet productmatig over de gebouwde omgeving maar op basis van programma’s van eisen van opdrachtgevers en daarbij behorende beeldkwaliteit. Ook kan de HTI Bouwmanager bedrijfsstructuren analyseren, organisaties initiëren en professioneel adviseren.

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Meer informatie

Voor wie is de deeltijd opleiding HBO Bouwmanagement

De studenten van Bouwmanagement (BUMI) zijn in het bezit van een diploma HTI Bouwkunde, diploma hbo Bouwkunde, diploma hbo Civiel, diploma TU Bouwkunde of diploma TU Civiel. Studenten met een gelijkwaardig werk-, denk- en kennisniveau kunnen onder voorwaarden instromen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een Persoonlijke Ontwikkel Scan, inclusief een intakegesprek.

Studieprogramma deeltijd opleiding Bouwmanagement

De opleiding Bouwmanagement (BUMI) duurt twee jaar. We werken in de opleiding aan de hand van het 4i-principe:

Opleiding Bouwkunde

Door de inzet van docenten, trainers en sprekers die ervaring hebben op hun vakgebied, word je geïnformeerd en geïnspireerd. Vervolgens integreer je deze informatie door het maken van opdrachten en implementeer je het geheel door in je werkpraktijk de praktijkopdrachten uit te voeren. In het tweede jaar wordt de projectopdracht uitgewerkt en wordt afgesloten met een ‘professioneel interview’. Binnen het programma wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan de slag gaat met de aangeboden literatuur, verbanden kunt leggen tussen de verschillende sprekers, trainers en docenten, colleges, workshops en bedrijfsbezoeken.

Studieopbouw Bouwmanagement (BUMI)

De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Bouwkosten en -planning (o.a. begrotingen, haalbaarheidsstudies, risicoanalyses)
  • Uitvoeringstechnieken (o.a. integratie van systemen, constructieve systemen, milieubelasting)
  • Management in de bouw (o.a. managementtechnieken, communicatie, bouwrecht, contractvormen)
  • Informatiemanagement (o.a. bouwinformatie BIM, rapportages, communicatiesystemen)

Dit is een integrale benadering van de reguliere beheersfactoren en bouwfasering. De elementen komen zowel in jaar 1 als in jaar 2 aan bod, waarbij in jaar 2 verdieping wordt aangebracht middels integrale projectopdrachten.

Afstuderen Bouwmanagement opleiding

Na het met goed gevolg afsluiten van het eerste jaar, een voldoende voor elk van de opdrachten, eindtoetsen en literatuuronderzoeken, kan worden gestart met het tweede jaar. Het tweede jaar wordt na het indienen van de projectopdrachten afgesloten met een professioneel interview, waarin de student zijn afstudeerproject verdedigt.

Kosten Bouwmanager 2020-2021 - nieuwe studenten

Intake assessment en inschrijving € 155,-. Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode      lesgeld inclusief examen   herexamen 
BM-B € 2.150,- € 155,-
BM-U € 2.150,- € 155,- 
BM-M € 2.150,- € 155,-
BM-I € 2.150,- € 155,-

Jaarlijks kunnen de prijzen op basis van de consumentenprijsindex worden aangepast. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Bouwmanager

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hti-opleidingen.nl.

Toelatingseisen

De studenten van Bouwmanagement (BUMI) zijn in het bezit van een diploma HTI Bouwkunde, diploma hbo Bouwkunde, diploma hbo Civiel, diploma TU Bouwkunde of diploma TU Civiel. Studenten met een gelijkwaardig werk-, denk- en kennisniveau kunnen onder voorwaarden instromen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een Persoonlijke Ontwikkel Scan, inclusief een intakegesprek.