Raad van Advies HTI

Het HTI beschikt over een Raad van Advies. De leden hebben allen een vooraanstaande rol in het werkveld van ‘de HTI’er’.

Naast dat de Raad van Advies de inhouden van de op de markt afgestemde curricula van de opleidingen toetst, adviseren zij ook het Bestuur. Tevens treden zij op als ambassadeur van het HTI.

Leden

Matthé van Baalen

Raad van Advies
Matthé van Baalen is na zijn afstuderen aan de TU in Delft en het vervullen van diverse functies in binnen- en buitenland vanaf 1997 werkzaam bij Arcadis. Tot 2008 was hij werkzaam als regionaal directeur van Arcadis Bouw & Vastgoed en vervolgens tot 2015 als directeur van Arcadis Nederland waar hij verantwoordelijk was voor het Design & Engineering team (Buildings). Vanaf 2015 is hij werkzaam als European Leader Performance Driven Design bij Arcadis.

Willem van Dijk

Raad van Advies
Willem van Dijk is sinds 1985 werkzaam in de bouw. Op dit moment is Willem actief als directeur Bouwtechnologie binnen Ontwerp & Engineering bij Heijmans. Voor hij de overstap maakte naar Heijmans was Willem werkzaam als Adjunct Directeur bij Ballast Nedam en verantwoordelijk voor Construction Technology binnen de nieuwe divisie Construction die zich richt op complexe en integrale bouw- en infraprojecten. In het licht van integrale samenwerking en zijn passie voor het constructieve vak is hij ook algemeen bestuurslid van VNconstructeurs. Daarnaast is Willem gastdocent Time, Costs, Methods & Equipment aan de TU in Eindhoven en hoofddocent aan de deeltijd opleiding Bouwmanagement Uitvoering (BMU) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Johan van den Elzen

Raad van Advies
Johan van den Elzen is na 8,5 jaar directievoorzitter te zijn geweest bij Movares vanaf 2016 actief als ZZP’er onder de naam Yo-soY. Hij wil zich meer inzetten in het publiek maatschappelijke domein, met name gericht op de zwakkeren van de samenleving.  Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van de branchevereniging van ingenieursbureaus (NLingenieurs), schrijft hij een boek over duurzaam leiderschap en is aangesloten bij Start Foundation. Als voormalig CEO van Movares en voorzitter van NLIngenieurs ligt het werkveld van HTI hem zeer na aan het hart. Goede technische opleidingen zijn van essentieel belang voor Nederland in het algemeen en de sector in het bijzonder. Door zitting te nemen in de adviesraad hoopt hij zijn steentje te kunnen bijdragen.

Yvonne Vijverberg

Raad van Advies
Yvonne Vijverberg is na haar afstuderen aan de TU Delft enkele jaren werkzaam geweest op diverse architectenbureaus als architect en projectleider. In 2005 maakte zij de overstap naar de toenmalige Rijksgebouwendienst, inmiddels Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2011 maakt zij deel uit van het managementteam Projecten en is zij verantwoordelijk voor de aansturing van de projectmanagementteams voor diverse bouw- en verbouwprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarbij verwacht ze dat de teamleden meer doen dan de specifieke taak waar zij voor staan. Samenwerken gaat wat haar betreft over vanuit ieders eigen expertise bijdragen aan het gezamenlijke projectresultaat. Elk teamlid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werkzaamheden en voor het geheel. Dat vraag afstemming over de grenzen heen, iets wat alleen mogelijk is vanuit een sterke basis op het eigen vakgebied. Continue ontwikkeling van de eigen kennis en vaardigheden zijn onontbeerlijk voor het realiseren van succesvolle projecten.