Houtbouw voor constructeurs

Bouwen met hout is weer in opkomst. Het is op dit moment nog wel duurder dan de ‘traditionele bouw’, maar de verwachting is dat hout in de komende jaren een steeds concurrerender bouwmateriaal wordt. Construeren met hout vergt echter specifieke kennis en kunde, want hout gedraagt zich anders dan beton of staal.

Het HTI heeft voor dit specialistische werk de opleiding Houtbouw voor constructeurs ontwikkeld. Het curriculum is samengesteld door prof. ir. Cees Kleinman (emeritus-hoogleraar constructief ontwerpen faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven), Rudi Roijakkers (registered consulting engineer bij Adviesbureau Lüning en Quake) en ‘houtprofessor’ André Jorissen (emeritus-hoogleraar houtconstructies aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven.

Na afloop van deze opleiding:

 • heeft u kennis van de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van hout.
 • heeft u kennis van de schematisering en berekening van een ontwerp met hout.
 • heeft u zicht op de problemen die zich kunnen voordoen bij het ontwerpen met hout.
 • kunt u de risico’s aan de hand van methodieken kwantificeren en vervolgens omzetten naar oplossingen.
 • bent u in staat om een verantwoord ontwerp met hout te maken

De opleiding is door het Constructeursregister gewaardeerd met 44 punten.

Meer informatie

Voor wie is de opleiding Houtbouw voor constructeurs

De opleiding Houtbouw voor constructeurs is het perfecte vervolg op je constructeurs opleiding. Wie niet aan de primaire toelatingseisen voldoet, maar wel in de praktijk de juiste kennis en ervaring heeft opgedaan kan aan de hand van een intakegesprek worden toegelaten. Met deze opleiding wordt u als constructeur specialist in het ontwerpen van een bouwproject met hout.

Opzet van de opleiding

In de opleiding Houtbouw voor constructeurs ligt de nadruk meer op de ontwerpaspecten bij het construeren in hout, dan op het rekenen in hout.

De opleiding bestaat uit zes modules en beslaat in totaal een tijdspanne van elf dagen (09.00 – 16.00 uur).

Programma

Module 1: Inleiding hout

 • Positionering van hout
 • Hout als materiaal
 • Houtproducten, eigenschappen en toepassingen

Module 2: Berekeningen

 • Veiligheidsfilosofie
 • Uiterste grenstoestanden
 • Gebruiksgrenstoestanden

Module 3: Verbindingen en details

 • Verbindingen
 • Details

Module 4: Bijzondere toepassingen

 • Ontwerpaspecten
 • Speciale constructies en constructiedelen

Module 5: Ontwerp (deel 1)

 • Brand
 • Akoestiek
 • Trillingen

Module 6: Ontwerp (deel 2)

 • Duurzaamheid
 • Vocht
 • Realisatie

Investering 2024

Prijs: € 4.345,- (btw vrij), incl. studiemateriaal, locatie, catering en examinering.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact opleiding Houtbouw voor constructeurs

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Paul Simons op telefoonnummer 06 5208 6692 of mail: paul.simons@hti-opleidingen.nl