Stichting Hoger Technisch Instituut is lid van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

De Algemene Voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene voorwaarden afwijken.

De Algemene voorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden.