Bouwkunde

Wil je een projectontwerp maken met alles wat daarbij komt kijken? Zou je detailtekeningen en berekeningen willen kunnen maken en verstand hebben van bouwfysica? Dat alles krijg je in de vingers in deze praktijkgerichte, brede opleiding.

Beheers het bouwproces tot in detail

Het gehele gecompliceerde bouwproces heeft dan geen geheimen meer voor je. Voor alle betrokken partijen ben je een professionele gesprekspartner of het nou over voorbereiding, uitvoering, oplevering of onderhoud gaat.

Start: 5 september 2020

Doel deeltijdopleiding HBO Bouwkunde

De opleiding Bouwkunde leidt op voor het diploma Bouwkundige-HTI. Het doel van de opleiding is de deelnemer meer kennis en inzicht te verschaffen in het vak Bouwkunde. De opleiding is zodanig samengesteld dat de deelnemer vanaf de voorbereiding- en ontwerpfase tot en met de oplevering en het onderhoud, een professionele gesprekspartner is binnen het gecompliceerde bouwproces.

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Meer informatie

Voor wie is de deeltijdopleiding Bouwkunde

Je werkt bij een ontwerpend bureau of uitvoerend bouwbedrijf dat opdrachten krijgt van particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen.

Studieprogramma HBO opleiding Bouwkunde

Bij Bouwkunde zijn er hoofdvakken en ondersteunende vakken. Daarnaast krijg je een aantal werkopdrachten.

De hoofdvakken zijn bouwkunde, bouwfysica, bouwregelgeving en afwerking gebouwen. In deze vakken doe je examen in mei.

De ondersteunende vakken zijn mechanica, wiskunde, technische installaties, bouwrecht, bestekken en begroten, bouwadministratie en bouwwetgeving, beton- en staalconstructies. Deze vakken worden getoetst aan het eind van elk studiejaar; het resultaat daarvan telt mee voor je toelating tot het volgende jaar.

Je maakt een aantal werkopdrachten zoals tekeningen, scripties en studievragen. Ook deze resultaten tellen mee voor de overgang naar een volgend jaar. In het laatste jaar doe je, naast eindexamen, met een team een afstudeerproject bouwkunde.

Afstuderen Bouwkunde opleiding

De studiejaren BK1 en BK2 worden afgesloten met een schriftelijk en een mondeling examen en het studiejaar BK3 met een afstudeerproject. De presentatie van de afstudeeropdracht en het bijbehorende schriftelijke examen en de werkopdrachten moeten met een voldoende beoordeeld worden om voor het diploma Bouwkundige-HTI in aanmerking te komen.

Studiebelasting HBO Bouwkunde

Je heb elk jaar achttien klassikale lesdagen – om de twee weken op zaterdag – en je moet elke week op acht tot tien uur zelfstudie rekenen, ook in de weken dat je niet naar de opleiding komt. De examens worden in de maand mei afgenomen.

Kosten Bouwkunde 2020-2021 - nieuwe studenten

Intake assessment en inschrijving € 155,-. Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode    lesgeld inclusief examen   herexamen 
brugklas  BK-0  € 3.700,-  € 155,-
eerste studiejaar    BK-1  € 4.100,-  € 155,-
tweede studiejaar  BK-2  € 4.100,-  € 155,-
derde studiejaar  BK-3 € 4.100,-  € 155,-

Jaarlijks kunnen de prijzen op basis van de consumentenprijsindex worden aangepast. De kosten voor de studie zijn vrij van BTW.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Bouwkunde

Uw afdelingshoofd is Hans Heine. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hti-opleidingen.nl.

Bachelor of Built Environment

Na het afstuderen als Bouwkundige HTI kan bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) de titel Bachelor of Built Environment in deeltijd (1 à 1,5 jaar) worden behaald. Het is niet noodzakelijk dat dit direct aansluit op de studie aan het HTI, ook voor HTI alumni zijn deze mogelijkheden zeer geschikt.

 

Vakken Bouwkunde

Brugklas (BK 0)

 • Wiskunde 
 • Natuurkunde / Bouwfysica
 • Bouwkunde
 • Mechanica

Eerste studiejaar (BK 1)

 • ArchiCAD
 • Wiskunde
 • Mechanica
 • Bouwrecht
 • Bouwkunde

Tweede studiejaar (BK 2)

 • Bouwregelgeving / bouwbesluit 
 • Bouwproces
 • Mechanica
 • Staalconstructies
 • Wiskunde
 • Bouwfysica
 • Installaties
 • Bouwkunde

Derde studiejaar (BK 3)

 • Bouwfysica
 • Installaties
 • Individueel onderzoek
 • Afstudeerproject

Toelatingseisen

Je werkt bij een ontwerpend bureau of uitvoerend bouwbedrijf dat opdrachten krijgt van particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen. Van de deelnemers wordt een opleiding MBO-bouwkunde of gelijkwaardig niveau verwacht. Zij die geen wis- en natuurkunde in hun pakket hadden, dienen te beginnen in de brugklas (BK0). In dit studiejaar wordt de lesstof voor wiskunde, mechanica en bouwfysica zodanig behandeld, dat deze aansluit op die van het eerste studiejaar (BK1).