HTI-opleiding Bouwkunde | Deeltijd

Een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen als professioneel gesprekspartner binnen het gecompliceerde bouwproces op het gebied van o.a. projectontwerp, detailtekeningen, berekeningen en bouwfysica.

 • Leer alle ins en outs op het gebied van bouwkunde
 • Uniek programma gebaseerd op jouw persoonlijke behoefte
 • Keuze uit een 3- of 4-jarig traject
 • Krijg les van topdocenten met veel praktijkervaring
 • Na afstuderen heb je de mogelijkheid om de Bachelor of Built Environment te behalen aan de HAN

Algemene informatie

Wil je een projectontwerp maken met alles wat daarbij komt kijken? Wil je detailtekeningen maken en verstand hebben van bouwfysica? Dat alles krijg je in de vingers tijdens deze praktijkgerichte opleiding! Na het volgen van de opleiding HTI-Bouwkunde kent het bouwproces geen geheimen meer voor je.

Het doel van de opleiding is jou extra kennis en inzichten verschaffen in het vak Bouwkunde. De opleiding is zodanig samengesteld dat je vanaf de voorbereiding- en ontwerpfase tot en met de oplevering en het onderhoud, een professionele gesprekspartner wordt binnen het gecompliceerde bouwproces.

De docenten van de opleiding Bouwkunde hebben jarenlange praktijkervaring en zijn experts op hun vakgebied. De kleine klassen bieden je de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en waardevolle discussies te voeren met klasgenoten. Dit draagt bij aan een optimale bijdrage van jouw persoonlijke leercurve!

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Deeltijdvorm

De opleiding HTI-Bouwkunde is een deeltijdopleiding. Dit houdt in dat je om de twee weken op zaterdag een klassikale lesdag volgt. In totaal bestaat een studiejaar uit 18 lesdagen. Naast de lesdagen wordt van je verwacht dat je ca. 10 uur per week aan zelfstudie besteedt. Dit resulteert in ongeveer 300 uur aan zelfstudie per studiejaar.

Programma

De opleiding bestaat uit hoofdvakken en ondersteunende vakken. De hoofdvakken zijn bouwkunde, bouwfysica, bouwregelgeving en afwerking gebouwen. Deze vakken worden getoetst aan de hand van een examen. De ondersteunende vakken zijn mechanica, wiskunde, technische installaties, bouwrecht, bestekken en begroten, bouwadministratie en bouwwetgeving, beton- en staalconstructies. Deze vakken worden ook met een examen getoetst. Het resultaat van al deze examens tellen mee voor je toelating tot het volgende studiejaar.

Daarnaast maak je gedurende een studiejaar werkopdrachten zoals tekeningen en scripties. Ook deze resultaten tellen mee voor de overgang naar het volgende studiejaar. Naast je eindexamen, werk je in het laatste jaar ook aan een afstudeerproject bouwkunde met een team.

Brugklas (BK 0)

Wie geen wis- en natuurkunde in zijn pakket had, begint in de zogeheten brugklas (BK0). In dit studiejaar wordt de lesstof voor wiskunde, mechanica en bouwfysica zodanig behandeld, dat deze aansluit op die van het eerste studiejaar.

 • Wiskunde 
 • Natuurkunde / Bouwfysica
 • Bouwkunde
 • Mechanica

Eerste studiejaar (BK 1)

 • ArchiCAD
 • Wiskunde
 • Mechanica
 • Bouwrecht
 • Bouwkunde

Tweede studiejaar (BK 2)

 • Bouwregelgeving / bouwbesluit 
 • Bouwproces
 • Mechanica
 • Staalconstructies
 • Wiskunde
 • Bouwfysica
 • Installaties
 • Bouwkunde

Derde studiejaar (BK 3)

 • Bouwfysica
 • Installaties
 • Individueel onderzoek
 • Afstudeerproject

Afstuderen

De studiejaren BK1 en BK2 sluit je af met een schriftelijk en een mondeling examen. Studiejaar BK3 sluit je af met een afstudeerproject. De presentatie van de afstudeeropdracht en het bijbehorende schriftelijke examen en de werkopdrachten moeten met een voldoende worden beoordeeld om voor het diploma Bouwkundige-HTI in aanmerking te komen.

Toelatingseisen

De opleiding HTI-Bouwkunde is interessant voor iedereen die werkzaam is bij een ontwerpend bureau of uitvoerend bouwbedrijf.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze opleiding moet je beschikken over een mbo-diploma Bouwkunde of een gelijkwaardige opleiding. Als je geen wis- en natuurkundevakken hebt gevolgd, kun je beginnen in de brugklas (BK0). In de brugklas krijg je les in wiskunde, mechanica en bouwfysica. Met die kennis op zak ben je vervolgens klaar om te starten in het eerste jaar van de opleiding HTI-Bouwkunde.

Intake assessment

Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal tijdens deze opleiding. Mocht het nodig zijn, dan wordt voorafgaand aan de opleiding een één-op-één afspraak ingepland met een studiebegeleider voor een intake. De vorm van deze intake is afhankelijk van je vooropleiding, eigen wensen en je persoonlijke situatie.

Investering 2024-2025

Studiebelasting

Elk studiejaar bestaat uit 18 klassikale bijeenkomsten van 8 contacturen. Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer 10 uur zelfstudie per week.

Intake assessment

Voor nieuwe studenten wordt een bedrag van € 180,- (btw vrij) in rekening gebracht voor het intake assessment en inschrijving. Bij een definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode    lesgeld incl. examen        herexamen 
brugklas  BK-0  € 4.400,-  € 180,-
eerste studiejaar    BK-1  € 4.865,-  € 180,-
tweede studiejaar  BK-2  € 4.865,-  € 180,-
derde studiejaar  BK-3 € 4.865,-  € 180,-

Jaarlijks kunnen de prijzen op basis van de consumentenprijsindex worden aangepast. De kosten voor de studie zijn vrij van BTW.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact

Het afdelingshoofd is Hans Heine. 

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen:
E: info@hti-opleidingen.nl
T: 020 - 684 57 80

Bachelor of Built Environment

Na het afstuderen als HTI Bouwkundige kun je bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) de titel Bachelor of Built Environment behalen door een aanvullende deeltijdopleiding te volgen.