HTI en KPE

Schrijf je in voor een opleiding aan het HTI

Studeer in deeltijd en brengt de nieuwste kennis direct in de praktijk!

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle HTI-opleidingen waarvoor je je kunt inschrijven. Het inschrijfproces verloopt via het opleidingsportaal van KPE, onze opleidingspartner in de bouw- en vastgoedsector. 

Heb je vragen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel 020 - 684 57 80 voor meer informatie.

Duur en lesgeld 

De student die zich inschrijft voor een meerjarige opleiding doet dat voor de duur van de gehele meerjarige opleiding, dus voor alle nog te volgen studiejaren, inclusief het afsluitende examen. De inschrijving wordt automatisch als ‘Volledig student’ gecontinueerd (ongeacht het soort inschrijving van het voorafgaande studiejaar), tenzij de student tussentijds zijn inschrijving uiterlijk op 15 juni per aangetekende brief opzegt.

Voor iedere student (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de lesgelden zoals die voor het nieuwe studiejaar zijn vastgesteld. Het HTI is gerechtigd aan het begin van elk studiejaar het lesgeld, op basis van de consumentenprijsindex, opnieuw vast te stellen. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Sinds 2015 werken het HTI en KPE nauw samen als opleidingspartners. Door deze intensieve samenwerking wordt de kwaliteit van het gehele opleidingsaanbod verhoogd en geoptimaliseerd. Daarnaast verzorgt KPE ook de administratie voor het HTI. De inschrijving voor een opleiding van het HTI verloopt daarom via het opleidingsportaal van KPE.

Inschrijven Bouwkunde

Schrijf je hier in voor de opleiding Bouwkunde aan het HTI

Inschrijven Beton en Staal

Schrijf je hier in voor de opleiding Beton en Staal aan het HTI

Inschrijven Bouwkosten

Schrijf je hier in voor de opleiding Bouwkosten aan het HTI

Inschrijven korte modules Bouwkosten

De deeltijd opleiding Bouwkosten is opgebouwd uit vier modules 'A t/m D', ieder half jaar start een module.

Tevens is het mogelijk om losse modules (per vak) van de opleiding Bouwkosten te volgen. Deze korte modules bestaan uit 2 of 4 dagdelen en 1 of 2 huiswerkopgaven. Per korte module wordt een examen afgenomen van een half dagdeel.

Heeft u belangstelling voor deelname aan een losse module, gebruik dan het contactformulier of bel 020 - 684 57 80 voor meer informatie.

Inschrijven Bouwmanagement

Schrijf je hier in voor de opleiding Bouwmanagement aan het HTI

Inschrijven Bouwkundig Keurder Woningen

Schrijf je hier in voor de opleiding Bouwkundig keurder woningen aan het HTI

Inschrijven Kwaliteitsborger

Schrijf je hier in voor de opleiding Kwaliteitsborger aan het HTI

Inschrijven Masterclasses

3-Daagse masterclass Effectief en klantgericht communiceren in de bouw
3-Daagse masterclass Meer succes bij tenders in de bouw

3-Daagse masterclass Building Information Modeling (BIM)

Wil je je inschrijven voor één van bovenstaande masterclasses? Gebruik dan het contactformulier of bel 020 - 684 57 80 voor meer informatie.