Klachtenprocedure

Stichting Hoger Technisch Instituut is lid van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Indien een afnemer (student/werkgever/opdrachtgever) ontevreden is over de uitvoering of de kwaliteit van de aan hem/haar geleverde educatieve dienstverlening kan hij/zij een schriftelijke klacht indienen bij het HTI.

Het HTI heeft de intentie om de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. De klachtenprocedure zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden van de NRTO is hierbij van toepassing. Klik hier voor de Algemene voorwaarden.