Bouwkundig Keurder Woningen

Er is veel vraag naar gekwalificeerd personeel binnen het vakgebied van onderhoud, beheer en exploitatie van vastgoed, waaronder bouwkundig keurders woningen. De kwalitatieve bepaling van de bouwtechnische staat van een gebouw, met name woningen, wordt steeds belangrijker. Ook hypotheekverstrekkers vragen naar een weergave van de bouwtechnische kwaliteit in de vorm van een gedegen rapportage. Op korte termijn wordt dat zelfs een voorwaarde.

Het fundament voor je carrière

Het HTI heeft daarom de opleiding HTI Bouwkundig Keurder Woningen geïnitieerd. Met deze opleiding op hbo-niveau ontwikkel je jezelf tot een startbekwaam bouwkundig keurder woningen. Bekijk de brochure.

De praktijkgerichte opleiding wordt ondersteund door BIJN.nl.                                                        BIJN.nl is een onafhankelijk landelijk adviesbureau in de vastgoedmarkt en is gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige keuringen.

Registratie bij Sertum

De opleiding Bouwkundig Keurder Woningen is geaccrediteerd door Sertum. Studenten kunnen na het afronden van de opleiding zichzelf registreren via de website van Sertum. Deze registratie is gratis voor het jaar van inschrijving. Vanaf het nieuwe kalenderjaar zijn er prolongatiekosten van toepassing.

Voor meer informatie over de registratie en de inschrijvingskosten verwijzen wij u naar de website van Sertum.

Meer informatie

Doelgroep
De doelgroep voor de opleiding HTI Bouwkundig Keurder Woningen zijn functionarissen uit de bouw- en vastgoedsector die minimaal mbo-4 werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring hebben binnen het bouwkundige kader of in het technisch beoordelen, beheren en/of onderhouden van vastgoed.

Tijdens de 10-daagse opleiding ontwikkelt de deelnemer zich tot een start bekwaam bouwkundig keurder woningen. De afgestudeerde HTI Bouwkundig Keurder Woningen is in staat om bestaande woningen technisch professioneel te beoordelen op minimale prestatie-eisen van de (toekomstige) gebruiker en/of wet-/regelgever.

Opzet opleiding
De opleiding bestaat uit een viertal onderdelen die spreiding hebben over tien dagen. Iedere dag kenmerkt zich door de vertaalslag naar de praktijk. 

 • Het speelveld van de bouwkundig keurder woningen
 • De bouwkundig keurder woningen als professional
 • De bouwtechnische kwaliteitsinspectie
 • De prestatie-eisen

Het speelveld van de bouwkundig keurder woningen

 • Inleiding
 • Profiel van de bouwkundig keurder woningen
 • Kennis van de organisatie
 • Algemene voorwaarden
 • Speelveld van de bouwkundig keurder woningen
 • Soorten gebouwen

De bouwkundig keurder woningen als professional

 • Presenteren
 • Communiceren
 • Feedback geven en krijgen
 • Onderzoeken
 • Rapportages

De bouwtechnische kwaliteitsinspectie

 • Instrumenten
 • Kengetallen
 • NEN 2767
 • Technische kwaliteit (constructief, bouwfysisch, installatietechnisch)

De prestatie-eisen

 • Bouwgebreken en kwetsbare onderdelen
 • Bouwbesluit
 • Duurzaamheid / circulariteit
 • Wat mag een toekomstige gebruiker verwachten?

Praktijkdag 

Examen

Investering 2024

Intake assessment en inschrijving € 180,-. Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

Lesgeld, incl. studiemateriaal, praktijkdag en examinering € 4.350,-. Herexamen € 175,-.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Bouwkundig Keurder Woningen

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Paul Simons op telefoonnummer 06 5208 6692 of mail: paul.simons@hti-opleidingen.nl