Een rijk verleden, maar geen garantie voor de toekomst!

Nieuws_Willem_van_Dijk.jpg

Willem van Dijk

dinsdag 02 april 2024 20:39

Sinds de oprichting 85 jaar geleden heeft het Hoger Technisch Instituut (HTI) een blijvende erfenis van innovatie en excellentie opgebouwd. Als we terugkijken zien we niet alleen een reeks aan mijlpalen en prestaties, maar ook een voortdurende toewijding aan het voorbereiden van studenten op de uitdagingen van dat moment. In het jaar dat we dit jubileum vieren is het tijd om te reflecteren op dit rijke verleden, onze successen nog eens even te benoemen, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de toekomst van technisch onderwijs.

Dit jaar ga ik prikkelend, wellicht confronterend, maar veel belangrijker inspirerend, in diverse columns eenieder die het betreft meenemen hoe we dit toekomstbestendige onderwijs met elkaar kunnen gaan bewerkstelligen! In het interview, dat ik onlangs als lid van de Raad van Advies HTI samen met bestuursvoorzitter HTI Dieter de Vroomen heb gegeven beschreven we al onder de titel ‘Verder durven en kunnen kijken dan je eigen vakgebied’, de mooie uitdaging die voor ons ligt, maar die ook noodzakelijk is!

Waar we nu trots op kunnen zijn is een mooi curriculum van Bouwkunde, Bouwconstructie (beton, staal en hout), Bouwkosten, Bouwmanagement en Kwaliteitsborging. Maar ook juist in deze mooie opleidingen is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de inhoud. Door andere skills te cultiveren en te versterken, kunnen techneuten niet alleen hun technische expertise verbeteren, maar ook hun algehele effectiviteit en waarde voor hun teams en organisaties vergroten.

In een maatschappij die voortdurend evolueert door technologische en duurzame vooruitgang, is het van vitaal belang dat onderwijsinstellingen zich aanpassen aan de veranderende behoeften van de samenleving en de bouw- en vastgoedsector. Het HTI omarmt deze uitdaging en wil hier dan ook een leidende rol spelen in het vormgeven van de toekomst. Nog even los van de kernwaardes die het HTI nastreeft is het van belang dat het instituut zich kan ontwikkelen om relevant en impactvol te blijven. Een aantal belangrijke pijlers zijn bijvoorbeeld een Innovatief curriculum, Interdisciplinaire benadering, Industriële samenwerking, focus op duurzaamheid en levenslang leren.

Het is belangrijk om te onderkennen dat bij de ontwikkeling van een curriculum voor de toekomst het essentieel is om niet alleen te focussen op het aanleren van vaardigheden die relevant zijn in de huidige context, maar ook op het anticiperen op toekomstige veranderingen en uitdagingen. Dit betekent dat het curriculum flexibel moet zijn en moet worden bijgewerkt om te blijven voldoen aan de behoeften van een snel evoluerende samenleving en arbeidsmarkt. We moeten aandacht besteden aan het ontwikkelen van kritisch denken, creativiteit en aanpassingsvermogen bij studenten, maar ook bij docenten.

Een rijk verleden, maar geen garantie voor de toekomst! Samen moeten we blijven bouwen aan een gemeenschap van geleerden, visionairs en wereldveranderaars die de grenzen van wat mogelijk is in de technologie op alle fronten blijven verleggen, dat biedt een garantie voor de toekomst!

Ik heb er zin in, tot snel……

Willem van Dijk

Lid Raad van Advies HTI

« Terug