Kwaliteitsborger

Tijdens de opleiding HTI Kwaliteitsborger wordt de student meegenomen in alle aspecten omtrent de WKB. Op een interactieve manier gaan de studenten aan de slag met de theorie tijdens o.a. lesdagen, bedrijfsbezoeken en workshops. Na deze opleiding op hbo niveau afgerond te hebben, heeft de student zich ontwikkeld tot bekwaam kwaliteitsborger.

Het fundament voor je carrière

Tijdens de 1-jarige opleiding ontwikkelt de student zich tot een bekwaam en gediplomeerd kwaliteitsborger. De afgestudeerde HTI Kwaliteitsborger is in staat om de kwaliteit van bouwwerken te beoordelen en te bewaken aan de hand van de voorschriften van het Bouwbesluit. Na afloop van de opleiding is de student:

  • in staat om een kwaliteitsborgingsplan te schrijven.
  • in staat om te rapporteren in een eenduidig format.
  • bekend met en heeft uitgebreide kennis van het Bouwbesluit.
  • bekend met hoe constructieve, bouwfysica, brand- en installatieveiligheid moet worden gecontroleerd.
  • bekend met hoe toezicht uitgevoerd moet worden en is daarbij in staat om een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Meer informatie

Doelgroep

De doelgroep voor de opleiding HTI Kwaliteitsborger bestaat uit medewerkers uit de bouw- en vastgoedsector met minimaal een bouwkundige of (civiel)technische opleiding op HBO- of TU-niveau en 5 jaar relevante werkervaring met het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van een bouwwerk. De opleiding richt zicht voornamelijk op de kwaliteitsborger die betrokken is bij bouwwerken vallende in gevolgklasse 3.

Opzet van de opleiding

De 1-jarige opleiding bestaat uit in totaal 16 dagen verdeeld over 9 modules. Deze dagen bestaan o.a. uit (fysieke en online) lesdagen, workshops en bedrijfsbezoeken. Daarnaast gaat de student aan de slag met praktijkopdrachten en werkstukken.

Alvorens de opleiding van start gaat, wordt er in een persoonlijk gesprek vastgesteld waar de behoeftes liggen van de student. Indien gewenst is er de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding, mits de student kan aantonen dat hij/zij reeds in het bezit is van de gewenste kennis en kunde op dat gebied. Vervolgens zal er een persoonlijk rooster samengesteld worden.

Totale opleidingsduur
16 lesdagen verspreid over 1 jaar. 

Investering 2024-2025

Prijs: € 5.950,- excl. btw, incl. studiemateriaal, locatie, catering, werkbezoeken, workshops en examinering.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Kwaliteitsborger

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Paul Simons op telefoonnummer 06 5208 6692 of mail: paul.simons@hti-opleidingen.nl