Bouwkosten

Als we de media mogen geloven zijn kostenoverschrijdingen in de bouw aan de orde van de dag. Niets is echter minder waar. Voordat een bouwproject van start gaat, berekent de calculator exact de kosten voor materiaal, arbeid en bepaalt hij de bouwtijd.

Bouwkosten bepalen tijdens elke fase

De studierichting Bouwkosten leert studenten hoe aan de hand van een bouwbestek een calculatie wordt gemaakt, hoe een begroting en een planning wordt opgesteld, hoe een bouwplaats wordt ingericht en hoe algemene kosten mee worden genomen in de kostprijs van het project.

Doel deeltijdopleiding Bouwkosten

De opleiding bouwkosten leert studenten het gehele proces dat nodig is om de bouwkosten te bepalen. Vanaf een globaal plan aan de hand van vormfactoren en kengetallen tot en met de gedetailleerde begroting met alle materialen, arbeid, materieel, et cetera. Je leert onder andere diverse begrotingstechnieken, classificaties (BIM), bepaling van de bouwtijd en planning. Je krijgt inzicht in diverse bouwmethoden en materieelinzet, bouwplaatskosten, algemene kosten, regelgeving, enz.

De kostendeskundige is ook koopman en onderhandelaar. Hij vraagt offertes bij diverse leveranciers en onderaannemers, beoordeelt deze en maakt keuzes. Risico’s moeten worden gezien en vastgelegd. Uiteindelijk moeten alle partijen in het bouwproces instemmen met de door u bepaalde bouwsom. Ook hiervoor leer je diverse technieken.

Niet alleen de bouwsom is belangrijk maar je leert hoe je de te verwachten onderhoudskosten bepaalt en hoe deze beïnvloed kunnen worden.

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Start: 

 • module A 5 september 2020
 • module B 23 januari 2021
 • module C september 2021
 • module D januari 2022

Tevens is het mogelijk om losse modules (per vak) van de opleiding Bouwkosten te volgen. Deze korte modules bestaan uit 2 of 4 dagdelen en 1 of 2 huiswerkopgaven. Per korte module wordt een examen afgenomen van een half dagdeel.

Heeft u belangstelling voor deelname aan een losse module, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Meer informatie

Deeltijdopleiding Bouwkosten aan het HTI

Voordat een bouwproject van start gaat moet bekend zijn wat de kosten hiervan zullen zijn. Al voordat geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling en ontwerp moet al bekend zijn wat de totale kosten zullen zijn om te bepalen of het plan haalbaar is. Hoe bepaal je de te verwachten bouwkosten en hoe zorg je er voor dat iedereen netjes binnen de begroting blijft? Je leert diverse vaardigheden om de kosten te berekenen en in de hand te houden. Je krijgt inzicht in de gevolgen van gekozen bouwmethoden, materialen e.d. op de bouwsom.

Voor wie is de deeltijdopleiding Bouwkosten

Je werkt of je ambieert de functie van bouwkostendeskundige bij een bouwbedrijf, architectenbureau, bouwkostenadviesbureau, vastgoedbeheerder, overheid, enz. Goed kunnen bepalen van de bouwkosten is in elke fase noodzakelijk. De kostendeskundige HTI is dus een allrounder.

Studieprogramma HBO opleiding Bouwkosten

De opleiding duurt 2 jaar en is verdeeld in 4 modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een afstudeerproject. Je richt een fictief bedrijf op en doorloopt het hele proces van bedrijfspresentatie tot en met de aanbesteding. Je maakt hiervoor de benodigde begrotingen, planningen en je bepaalt materieelinzet, bouwplaats, enz.

Afstuderen Bouwkosten opleiding

Iedere module wordt afgesloten met examens / opdrachten. De vier positief beoordeelde modules en de met een voldoende afgeronde praktijkopdracht geven samen recht op het diploma Bouwkosten-HTI.

Studiebelasting

De studiebelasting per module zal naast de negen leszaterdagen nog minimaal 125 uur zijn indien men voldoende basiskennis bezit.

Modules Bouwkosten A t/m D

Iedere lesdag bestaat uit twee dagdelen van 4 lesuur en twee lesuren voor examens, (afstudeer)project en aanvangslessen voor studenten die instromen in de opleiding Bouwkosten.

Aanvangslessen nieuwe studenten

 • Basisprincipes 
  • Bouwkostenkunde
  • Planning

Module A

Bewaking / informatiemanagement

 • BIM / Onzekerheden
  • Informatieoverdracht binnen bouwproces
  • Risicoanalyse / onzekerheden
  • Verwerken onzekerheden in bouwsom
  • Omgaan met risico’s

Bedrijfseconomie

 • Algemene bedrijfskunde
  • Bedrijfsresultaat
  • Investeringen

Prijsvorming bouwkundig

 • Funderingen en grondwerken
  • Berekenen kosten grondwerken, heiwerk en funderingen
  • Inschatten van gevaren en onzekerheden bij funderingstechnieken

Bouwtijdbepaling / planning

 • Plannen organisatorisch
  • Bepalen benodigde bouwtijd
  • Planning maken en gevolgen van gekozen routing op de bouwprijs

Prijsvorming bouwkundig

 • Ruwbouw
  • Berekenen kosten draagconstructies, vloeren en wanden
  • Kiezen juiste bouwsysteem
  • Invloed bouwsysteem op bouwproces

Installaties

 • Elektrotechnische installaties
  • Berekenen kosten gebouwgebonden installaties
  • Relatie met bouwkundige werken

Bewaking / informatiemanagement

 • Normstelling
  • Normstelling
  • Arbeidsnormen
  • Hoeveel arbeid bepalen voor een bepaald bouwproces

Module B

Prijsvorming bouwkundig

 • Inbegrepen in het casco
  • Constructieve gevolgen van sloopwerkzaamheden in bestaand gebouw
  • Mogelijkheden van funderingsherstel en/of wijzigingen
  • Berekenen kosten aanpassingen in het constructieve casco van bestaande bouw

Bedrijfseconomie

 • Bedrijfskundige kosten
  • Algemene kosten bedrijfsvoering
  • Berekenen kosten bedrijfsvoering in begroting bouwproject

Contractvorming

 • Aanbestedingen en contractvormen
  • Vormen van aanbestedingen en contracten
  • Invloed op begroting

Installaties

 • Werktuigbouwkundige installaties
  • Berekenen kosten gebouwgebonden installaties
  • Relatie met bouwkundige werken

Bewaking / informatiemanagement

 • Uitbesteden en bewaken
  • Vergelijken prijsaanbiedingen van diverse onderaannemers
  • Demarkeren leveringen en diensten
  • Vergelijken werkelijke kosten met begroting tijdens het bouwproces

Prijsvorming bouwkundig

 • Verbouwen/functiewijzigingen
  • Berekenen kosten verbouwingen/aanpassingen aan bestaande gebouwen
  • Kiezen juiste routing, bouwmethode, etc.

Module C

Prijsvorming bouwkundig

 • Groot onderhoud
  • Problemen bij onderhoud en aanpassingen van gebouwen die bewoond zijn/in gebruik blijven
  • Kiezen van uitvoeringsmethoden
  • Berekenen kosten renovatieproces

Prijsvorming bouwkundig

 • Kleinschalige verbouwingen
  • Problemen bij kleine verbouwingen en klantenwerk
  • Bepalen van kosten opbouwingen en begroting

Contractvorming

 • Bestekken / bouwbesluit / regelgeving
  • Opbouwen bestekken en technische omschrijvingen
  • Relatie tussen contractstudden en wetten/voorschriften

Bouwtijdbepaling / planning

 • Planning; financieel
  • Kostenverloop tijdens de bouw (vastleggen in termijnschema)

Kostenramingen

 • Kengetallen en elementen
  • Invloed vorm van een gebouw op totale prijs
  • Zonder tekeningen en omschrijvingen budget bepalen om bouwplannen te realiseren
  • Analyse van een project
  • Bepalen elementprijzen

Module D

Prijsvorming bouwkundig

 • Afbouw/Afwerkingen
  • Berekenen kosten in afbouwfase
  • Verschillen bij nieuwbouw en renovatie
  • Te gebruiken systemen en materialen en de kosten ten opzichte van elkaar

Projectorganisatie

 • Projectmanagement
  • Samenstellen projectteam
  • Kosten projectteam bepalen

Bedrijfseconomie

 • AK, winst, risico
  • Op te nemen toeslagen
  • Marktsituatie
  • Toekomstvisie

Projectorganisatie

 • Algemene bouwplaatskosten
  • Bepalen welk materieel wordt ingezet
  • Bepalen kosten in te zetten materieel

Onderhoud en exploitatie

 • Rendementsberekening
  • Rendement bepalen van totale investering om een bouwplan te realiseren
  • Invloed investeringen op exploitatiekosten

Onderhoud en exploitatie

 • Conditiemeting en MJOP
  • Vastleggen kwaliteit bestaand gebouw
  • Kosten berekenen om kwaliteit op goed niveau te krijgen
  • Maken van een MJOP

Korte Modules Bouwkosten

De deeltijd opleiding Bouwkosten is opgebouwd uit vier modules 'A t/m D', ieder half jaar start een module.

Tevens is het mogelijk om losse modules (per vak) van de opleiding Bouwkosten te volgen. Deze korte modules bestaan uit 2 of 4 dagdelen en 1 of 2 huiswerkopgaven. Per korte module wordt een examen afgenomen van een half dagdeel.

Heeft u belangstelling voor deelname aan een losse module, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kosten Bouwkosten 2020-2021 nieuwe studenten

Intake assessment en inschrijving € 155,-. Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode      lesgeld inclusief examen   herexamen 
Module A  BH-A  € 2.150,- € 155,-
Module B    BH-B  € 2.150,- € 155,-
Module C    BH-C  € 2.150,- € 155,-
Module D    BH-D  € 2.150,- € 155,-
Module 14    BH-14  € 525,- € 155,-
Module 15 BH-15  € 262,50 € 155,-
Module 16  BH-16  € 525,-  € 155,- 
Module 17  BH-17  € 525,-  € 155,- 
Module 18 BH-18  € 525,-  € 155,- 
Module 19  BH-19  € 525,-  € 155,- 
Module 20  BH-20  € 262,50  € 155,- 
Module 21  BH-21  € 262,50  € 155,- 
Module 22  BH-22  € 525,-  € 155,- 
Module 23  BH-23  € 262,50  € 155,- 
Module 24  BH-24  € 525,-  € 155,- 
 

Jaarlijks kunnen de prijzen op basis van de consumentenprijsindex worden aangepast. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Bouwkosten

Uw afdelingshoofd is Joop de Zwaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hti-opleidingen.nl.

Boekenlijst Bouwkosten

Module A en C

 • Vak: Planning
 • Boek Bouwplanning
 • Auteur: H.A.J. Flapper
 • ISBN13 9789006950052
 • Prijsindicatie € 35,--

Advies: installeer de bijgeleverde software pas als u gaat plannen, de software is een beperkte periode geldig.

Toelatingseisen

Wat wordt er van je verwacht?

Studenten dienen in het bezit te zijn van een diploma Bouwkunde HTI, een diploma van een hbo-opleiding Bouwkunde of een diploma van een mbo-opleiding Bouwkunde met daarbij relevante werkervaring. 

Heb je wel relevante werkervaring, maar niet de relevante diploma’s? Dan kijken we samen of je de opleiding kunt volgen. Neem in dat geval contact met ons op, of geef het aan bij de inschrijving.