HTI-opleiding Bouwkosten | Deeltijd

Leer hoe je calculaties aan de hand van een bouwbestek maakt, hoe je een planning en een begroting opstelt, hoe je een bouwplaats inricht en hoe je de algemene kosten in de kostprijs van een project meerekent.

 • Leer alle ins en outs omtrent bouwkosten
 • Uniek programma gebaseerd op jouw persoonlijke behoefte
 • Een traject variërend van twee dagen tot twee jaar
 • Krijg les van topdocenten met veel praktijkervaring

Algemene informatie

Wat leer je?

De HTI-opleiding Bouwkosten leert je het gehele proces dat nodig is om de bouwkosten te bepalen. Vanaf een globaal plan aan de hand van vormfactoren en kengetallen tot en met de gedetailleerde begroting met alle materialen, arbeid en materieel. Je leert onder andere diverse begrotingstechnieken, classificaties (BIM), bepaling van de bouwtijd en planning. Je krijgt inzicht in diverse bouwmethoden en materieelinzet, bouwplaatskosten, algemene kosten, regelgeving en de gevolgen van gekozen bouwmethoden en materialen op de bouwsom.

De opleiding is verdeeld in 4 modules, waarbij theorie en praktijk evenveel aan de orde komen. Iedere module sluit je af met een examen. Daarnaast werk je aan een afstudeerproject: je richt een fictief bedrijf op en doorloopt het hele proces van bedrijfspresentatie tot en met de aanbesteding.

De kostendeskundige in de bouw

Als we de media mogen geloven zijn kostenoverschrijdingen in de bouw aan de orde van de dag. Al voordat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling en het ontwerp, moet bekend zijn wat de totale kosten zijn om te bepalen of het plan haalbaar is. Een calculator doet dit door de exacte kosten voor materiaal en arbeid te berekenen en daarnaast bepaalt hij de bouwtijd voordat een bouwproject van start gaat.

De kostendeskundige is ook koopman en onderhandelaar. Hij vraagt offertes bij diverse leveranciers en onderaannemers, beoordeelt deze en maakt keuzes. Risico’s moeten worden gezien en vastgelegd. Uiteindelijk moeten alle partijen in het bouwproces instemmen met de door jou bepaalde bouwsom, waarvoor diverse technieken gebruikt kunnen worden. Daarnaast is niet alleen de bouwsom belangrijk, maar ook het bepalen van de te verwachten onderhoudskosten en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Goed kunnen bepalen van de bouwkosten is in elke fase noodzakelijk. De bouwkostendeskundige is dus een allrounder!

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Deeltijdvorm

De HTI-opleiding Bouwkosten betreft een deeltijdopleiding. Dit houdt in dat om de twee weken op zaterdag een lesdag plaatsvindt van 8 uur, een tentamen van 2 uur en/of een (afstudeer)project. Naast de lesdagen besteed je ca. 125 uur per module aan zelfstudie.

De docenten van het HTI hebben jarenlange praktijkervaring en zijn experts op hun vakgebied. De kleine klassen bieden je de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en waardevolle discussies te voeren met klasgenoten. Dit draagt bij aan een optimale bijdrage van jouw persoonlijke leercurve!

Toelatingseisen

De HTI-opleiding Bouwkosten is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als bouwkostendeskundige bij een bouwbedrijf, architectenbureau, bouwkostenadviesbureau, vastgoedbeheerder, de overheid of voor iedereen die een soortgelijke functie ambieert.

Toelatingseisen

Om te starten met de opleiding Bouwkosten moet je in het bezit zijn van een hbo-diploma Bouwkunde, een diploma HTI-Bouwkunde of een mbo-diploma Bouwkunde met daarbij relevante werkervaring. Heb je wel relevante werkervaring, maar niet de relevante diploma’s? Dan kijken we samen of je de opleiding kunt volgen. Neem in dat geval contact met ons op, of geef het aan bij de inschrijving.

Intake assessment

Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal tijdens deze opleiding. Mocht het nodig zijn, dan wordt voorafgaand aan de opleiding een één-op-één afspraak ingepland met een studiebegeleider voor een intake. De vorm van deze intake is afhankelijk van je vooropleiding, eigen wensen en je persoonlijke situatie.

Programma

De deeltijdopleiding Bouwkosten is opgebouwd uit vier modules, waarbij elk half jaar een module start. Een module (module A, B, C of D) bestaat uit 9 lesdagen. Iedere lesdag bestaat uit twee dagdelen van 4 lesuur en twee lesuren voor examens, (afstudeer)project en aanvangslessen voor studenten die instromen in de opleiding Bouwkosten.

 • module D 27 januari 2024
 • module A 7 september 2024 
 • module B januari 2025
 • module C september 2025

Je kunt ook kortere submodules van de opleiding Bouwkosten volgen. Bijvoorbeeld: je kunt een gehele module volgen - module A, B, C of D - maar je kunt er ook voor kiezen om één of enkele onderdelen uit module A te volgen. Dit zijn submodules en bestaan uit 2 tot 4 dagdelen en 1 of 2 huiswerkopgaven. Per submodule wordt een examen afgenomen van een half dagdeel.

Heb je belangstelling voor deelname aan een submodule? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Aanvangslessen nieuwe studenten

 • Basisprincipes 
  • Bouwkostenkunde
  • Planning

Module A

Bewaking / informatiemanagement

 • BIM / Onzekerheden
  • Informatieoverdracht binnen bouwproces
  • Risicoanalyse / onzekerheden
  • Verwerken onzekerheden in bouwsom
  • Omgaan met risico’s

Bedrijfseconomie

 • Algemene bedrijfskunde
  • Bedrijfsresultaat
  • Investeringen

Prijsvorming bouwkundig

 • Funderingen en grondwerken
  • Berekenen kosten grondwerken, heiwerk en funderingen
  • Inschatten van gevaren en onzekerheden bij funderingstechnieken

Bouwtijdbepaling / planning

 • Plannen organisatorisch
  • Bepalen benodigde bouwtijd
  • Planning maken en gevolgen van gekozen routing op de bouwprijs

Prijsvorming bouwkundig

 • Ruwbouw
  • Berekenen kosten draagconstructies, vloeren en wanden
  • Kiezen juiste bouwsysteem
  • Invloed bouwsysteem op bouwproces

Installaties

 • Elektrotechnische installaties
  • Berekenen kosten gebouwgebonden installaties
  • Relatie met bouwkundige werken

Bewaking / informatiemanagement

 • Normstelling
  • Normstelling
  • Arbeidsnormen
  • Hoeveel arbeid bepalen voor een bepaald bouwproces

Module B

Prijsvorming bouwkundig

 • Ingrepen in het casco
  • Constructieve gevolgen van sloopwerkzaamheden in bestaand gebouw
  • Mogelijkheden van funderingsherstel en/of wijzigingen
  • Berekenen kosten aanpassingen in het constructieve casco van bestaande bouw

Bedrijfseconomie

 • Bedrijfskundige kosten
  • Algemene kosten bedrijfsvoering
  • Berekenen kosten bedrijfsvoering in begroting bouwproject

Contractvorming

 • Aanbestedingen en contractvormen
  • Vormen van aanbestedingen en contracten
  • Invloed op begroting

Installaties

 • Werktuigbouwkundige installaties
  • Berekenen kosten gebouwgebonden installaties
  • Relatie met bouwkundige werken

Bewaking / informatiemanagement

 • Uitbesteden en bewaken
  • Vergelijken prijsaanbiedingen van diverse onderaannemers
  • Demarkeren leveringen en diensten
  • Vergelijken werkelijke kosten met begroting tijdens het bouwproces

Prijsvorming bouwkundig

 • Verbouwen/functiewijzigingen
  • Berekenen kosten verbouwingen/aanpassingen aan bestaande gebouwen
  • Kiezen juiste routing, bouwmethode, etc.

Module C

Prijsvorming bouwkundig

 • Groot onderhoud
  • Problemen bij onderhoud en aanpassingen van gebouwen die bewoond zijn/in gebruik blijven
  • Kiezen van uitvoeringsmethoden
  • Berekenen kosten renovatieproces

Prijsvorming bouwkundig

 • Kleinschalige verbouwingen
  • Problemen bij kleine verbouwingen en klantenwerk
  • Bepalen van kosten opbouwingen en begroting

Contractvorming

 • Bestekken / bouwbesluit / regelgeving
  • Opbouwen bestekken en technische omschrijvingen
  • Relatie tussen contractstudden en wetten/voorschriften

Bouwtijdbepaling / planning

 • Planning; financieel
  • Kostenverloop tijdens de bouw (vastleggen in termijnschema)

Kostenramingen

 • Kengetallen en elementen
  • Invloed vorm van een gebouw op totale prijs
  • Zonder tekeningen en omschrijvingen budget bepalen om bouwplannen te realiseren
  • Analyse van een project
  • Bepalen elementprijzen

Module D

Prijsvorming bouwkundig

 • Afbouw/Afwerkingen
  • Berekenen kosten in afbouwfase
  • Verschillen bij nieuwbouw en renovatie
  • Te gebruiken systemen en materialen en de kosten ten opzichte van elkaar

Projectorganisatie

 • Projectmanagement
  • Samenstellen projectteam
  • Kosten projectteam bepalen

Bedrijfseconomie

 • AK, winst, risico
  • Op te nemen toeslagen
  • Marktsituatie
  • Toekomstvisie

Projectorganisatie

 • Algemene bouwplaatskosten
  • Bepalen welk materieel wordt ingezet
  • Bepalen kosten in te zetten materieel

Onderhoud en exploitatie

 • Rendementsberekening
  • Rendement bepalen van totale investering om een bouwplan te realiseren
  • Invloed investeringen op exploitatiekosten

Onderhoud en exploitatie

 • Conditiemeting en MJOP
  • Vastleggen kwaliteit bestaand gebouw
  • Kosten berekenen om kwaliteit op goed niveau te krijgen
  • Maken van een MJOP

Iedere module wordt afgesloten met examens en/of opdrachten.

Investering 2024-2025

Studiebelasting

Elke module (A, B, C en D) bestaat uit negen klassikale bijeenkomsten met 8 uur les, een tentamen van 2 uur, een (afstudeer)project en aanvangslessen voor studenten die instromen in de opleiding Bouwkosten. Daarnaast kun je rekening houden met een minimum van 125 uur aan zelfstudie per module, mits je al voldoende basiskennis bezit.

Intake assesment

Voor nieuwe studenten wordt een bedrag van € 180,- (btw vrij) in rekening gebracht voor het intake assessment en inschrijving. Bij een definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

studiecode 

  lesgeld, incl. examen     

herexamen 

Module A 

BH-A  € 2.535,- € 180,-

Module B  

BH-B  € 2.535,- € 180,-

Module C  

BH-C  € 2.535,- € 180,-

Module D 

BH-D  € 2.535,- € 180,-

submodules lesgeld, incl. examen herexamen
2 dagdelen € 310,- € 180,-
4 dagdelen € 615,- € 180,-

Jaarlijks kunnen de prijzen op basis van de consumentenprijsindex worden aangepast. De kosten voor de opleiding zijn vrij van btw.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact

Het afdelingshoofd van de opleiding Bouwkosten is Joop de Zwaan.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen:
E: info@hti-opleidingen.nl
T: 020 - 684 57 80

Boekenlijst

Module A en C

 • Vak: Planning
 • Boek Bouwplanning
 • Auteur: H.A.J. Flapper
 • ISBN13 9789006950052
 • Prijsindicatie € 35,--

Advies: installeer de bijgeleverde software pas als u gaat plannen, de software is een beperkte periode geldig.