Het bestuur van het HTI

Het bestuur van de stichting Hoger Technisch Instituut (HTI) bestaat uit Dick Singerling (voorzitter), Dieter de Vroomen (penningmeester) en Cees Kleinman.

Bestuur HTI Bestuur HTI Bestuur HTI

Dick Singerling, Bestuursvoorzitter 
ing. Dieter de Vroomen, Bestuurder/Penningmeester

em. prof. ir. Cees Kleinman, Bestuurder

Het bestuur komt maandelijks bijeen om de voortgang van het HTI te bespreken. Docenten kunnen voorstellen, vragen of suggesties inbrengen in een bestuursvergadering. Maar ook studenten kunnen, indien zij vragen hebben waar ze met hun docenten niet uitkomen, deze voorleggen aan het bestuur.