Werken in een bouwteam | Cursus

Werken in een bouwteam betekent een nieuwe manier van samenwerken. Een bouwteam is een contractvorm waarbij opdrachtgever, ontwerper en aannemer al in de ontwerpfase bij elkaar zitten. Waar voorheen de aannemer het uitgewerkte ontwerp kreeg en er eigenlijk geen invloed op had, wordt de aannemer nu vroegtijdig betrokken bij het ontwerp. Hierdoor krijgt hij meer duidelijkheid over het ontwerp en de wensen van het te bouwen project en hij kan zijn expertise inbrengen om tot een beter bouwproces en eindproduct te komen. Dit leidt tot een beter bouwbaar ontwerp en voorkomt veel problemen of discussies bij de uitvoering van het bouwproject.

Een goede samenwerking in een bouwteam bevordert de prijszekerheid, slagkracht, doorlooptijd en kwaliteit van een project. Maar het vraagt ook om wederzijds vertrouwen en transparantie tussen de opdrachtgever, ontwerper en opdrachtnemer. Om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen in een bouwteam is het belangrijk dat alle partijen de eigenschappen van een bouwteam kennen en weten met welke spelers je te maken hebt en welke juridische kaders/verantwoordelijkheden van toepassing zijn. Verder is een heldere taak- en rolverdeling binnen een bouwteam één van de sleutels tot succes.

Het Hoger Technisch Instituut (HTI) heeft voor deze samenwerkingsvorm de cursus Werken in een bouwteam ontwikkeld.

Meer informatie

Voor wie is de cursus Werken in een bouwteam

De cursus Werken in een bouwteam is bedoeld voor personen die (gaan) deelnemen in een bouwteam en werkzaam zijn bij aannemers, ingenieursbureaus en opdrachtgevers. Hierbij valt te denken aan uitvoerders, werkvoorbereiders, constructeurs, installatietechnici W en E, geotechnici, architecten, omgevingsmanagers en projectleiders van opdrachtgevers.

Toelatingseisen

Wie niet aan de primaire toelatingseisen voldoet, maar wel in de praktijk de juiste kennis en ervaring heeft opgedaan, kan aan de hand van een intakegesprek worden toegelaten.

Opzet van de cursus

Werken in een bouwteam is een driedaagse cursus en heeft per dag een specifiek thema.

Dag 1: Het landschap van bouwteams

  • De ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van bouwteams
  • Eigenschappen van bouwteams

Dag 2: Contracten en overeenkomsten

  • Juridische kaders
  • Met welke spelers heb je te maken?

Dag 3: Sturen op het beste resultaat

  • Heldere taak- en rolverdeling
  • Verantwoordelijkheden

Investering 2024

Prijs: € 1.550,00 (btw vrij), inclusief locatie en catering.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact cursus Werken in een bouwteam

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Paul Simons op telefoonnummer 06 5208 6692 of mail: paul.simons@hti-opleidingen.nl