Kapitaalvernietiging, het is tijd voor meerjarig onderhoud!

Nieuws_Willem_van_Dijk.jpgmaandag 24 juni 2024 17:22

Het verwaarlozen van voortdurende ontwikkeling van persoonlijk potentieel is een zorgwekkend fenomeen dat zowel individuen als samenlevingen schaadt. Het is een jammerlijke verspilling van menselijk kapitaal dat tot gevolg heeft dat talent onbenut blijft, kansen worden gemist en innovatie wordt belemmerd. Het voorkomen van kapitaalvernietiging is essentieel voor een project, maar ook voor een organisatie en de micro en macro economische stabiliteit.

Waarde en duurzaamheid


Maak de vergelijking naar een bouwproject. Als je bespaart of je hebt geen plan op onderhoud dan zal dit onvermijdelijk resulteren in hogere uitgaven voor reparatie en herstel. De waarde en duurzaamheid van uw object zal ernstig worden ondermijnd en in extreme gevallen zal het leiden tot onveilige situaties!

Kortzichtigheid


Het niet investeren in de doorontwikkeling van persoonlijk potentieel kan worden gezien als een vorm van kortzichtigheid die op lange termijn ook schadelijke gevolgen heeft. Individuen die niet worden aangemoedigd of ondersteund om hun vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen, lopen het risico vast komen te zitten. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie, ontevredenheid en zelfs apathie, wat vervolgens de motivatie en productiviteit vermindert.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid


Om verwaarlozing van kennis binnen een organisatie tegen te gaan, is een meer inclusieve en ondersteunende benadering van onderwijs, training en loopbaanontwikkeling noodzakelijk. Hierin moet het Hoger Technisch Instituut (HTI) zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen! Het moet investeren in programma's en initiatieven die organisaties en individuen helpen om hun vaardigheden en talenten te blijven ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. Hierbij nog even de reflectie naar mijn vorige column, ‘Een rijk verleden, maar dat is nog geen garantie voor de toekomst!’

Kloof


Een gebrek aan kwalitatief aanbod van persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden resulteert in een personeelsbestand dat niet in staat is om bij te blijven met veranderende technologieën, markttrends en concurrentiedruk. Dit leidt tot een kloof tussen de aanbieders en afnemers op het gebied van educatie, waardoor organisaties achteropraken in een steeds competitievere zakelijke omgeving. Alleen door te investeren in de groei en ontwikkeling van een waardig curriculum kan het persoonlijk en zakelijke potentieel maximaliseren en het succes en positie op lange termijn veiligstellen.

Investeren


Voorkom kapitaalvernietiging van het persoonlijk potentieel; elke geïnvesteerde euro zal moeten bijdragen aan een meetbare groei en duurzame verbetering. Een organisatie die niet investeert in de groei en ontwikkeling van haar medewerkers mist de kans om te profiteren van de diverse talenten, maar mist dan ook projecten die daarom vragen.

Er staat u allen een mooie toekomstgerichte uitdaging te wachten. Hierbij dan ook de oproep in gesprek te gaan met uw medewerkers en kapitaalvorming te bewerkstelligen.

Willem van Dijk
Lid raad van advies HTI

« Terug