Deeltijd opleiding Bouwkosten aan het HTI

Bouwkosten bepalen tijdens elke fase

Als we de media mogen geloven zijn kostenoverschrijdingen in de bouw aan de orde van dag. Niets is echter minder waar. Voordat een bouwproject van start gaat, berekent de calculator exact de kosten voor materiaal, arbeid en bepaalt hij de bouwtijd.

De studierichting Bouwkosten leert studenten hoe aan de hand van een bouwbestek een calculatie wordt gemaakt, hoe een begroting en een planning wordt opgesteld, hoe een bouwplaats wordt ingericht en hoe algemene kosten mee worden genomen in de kostprijs van het project.

Doel deeltijd opleiding Bouwkosten aan het HTI

De opleiding bouwkosten leert studenten het gehele proces dat nodig is om de bouwkosten te bepalen. Vanaf een globaal plan aan de hand van vormfactoren en kengetallen tot en met de gedetailleerde begroting met alle materialen, arbeid, materieel, enz. Je leert onder andere diverse begrotingstechnieken, classificaties (BIM), bepaling van de bouwtijd en planning. Je krijgt inzicht in diverse bouwmethoden en materieelinzet, bouwplaatskosten, algemene kosten, regelgeving, enz.

De kostendeskundige is ook koopman en onderhandelaar. Hij vraagt offertes bij diverse leveranciers en onderaannemers, beoordeeld deze en maakt keuzes. Risico’s moeten worden gezien en vastgelegd. Uiteindelijk moeten alle partijen in het bouwproces instemmen met de door jouw bepaalde bouwsom. Ook hiervoor leer je diverse technieken.

Niet alleen de bouwsom is belangrijk maar je leert hoe je de te verwachten onderhoudskosten bepaalt en hoe deze beïnvloed kunnen worden.

Meld je hier aan voor de opleiding >>>

Start: 

 • module A 15 september 2018
 • module B 19 januari 2019
 • module C september 2019
 • module D januari 2020

Download hier de Brochure

Tevens is het mogelijk om losse modules (per vak) van de opleiding Bouwkosten te volgen. Deze korte modules bestaan uit 2 of 4 dagdelen en 1 of 2 huiswerkopgaven. Per korte module wordt een examen afgenomen van een half dagdeel.

Meld je hier aan voor een korte module >>>

Meer informatie

Deeltijd opleiding Bouwkosten aan het HTI

Voordat een bouwproject van start gaat moet bekend zijn wat de kosten hiervan zullen zijn. Al voordat geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling en ontwerp moet al bekend zijn wat de totale kosten zullen zijn om te bepalen of het plan haalbaar is. Hoe bepaal je de te verwachten bouwkosten en hoe zorg je er voor dat iedereen netjes binnen de begroting blijft? Je leert diverse vaardigheden om de kosten te berekenen en in de hand te houden. Je krijgt inzicht in de gevolgen van gekozen bouwmethoden, materialen e.d. op de bouwsom.

Voor wie is de deeltijd opleiding Bouwkosten

Je werkt of je ambieert de functie van bouwkostendeskundige bij een bouwbedrijf, architectenbureau, bouwkostenadviesbureau, vastgoedbeheerder, overheid, enz. Goed kunnen bepalen van de bouwkosten is in elke fase noodzakelijk. De kostendeskundige HTI is dus een allrounder.

Studieprogramma HBO opleiding Bouwkosten

De opleiding duurt 2 jaar en is verdeeld in 4 modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een afstudeerproject. Je richt een fictief bedrijf op en doorloopt het hele proces van bedrijfspresentatie tot en met de aanbesteding. Je maakt hiervoor de benodigde begrotingen, planningen en je bepaalt materieelinzet, bouwplaats, enz.

Afstuderen Bouwkosten opleiding

Iedere module wordt afgesloten met examens / opdrachten. De vier positief beoordeelde modules en de met een voldoende afgeronde praktijkopdracht geven samen recht op het diploma Bouwkosten-HTI.

Studiebelasting

De studiebelasting per module zal naast de negen leszaterdagen nog minimaal 125 uur zijn indien men voldoende basiskennis bezit.

Modules Bouwkosten A t/m D

Iedere lesdag bestaat uit twee dagdelen van 4 lesuur en twee lesuren voor examens, (afstudeer)project en aanvangslessen voor studenten die instromen in de opleiding Bouwkosten.

Aanvangslessen nieuwe studenten

 • Basisprincipes 
  • Bouwkostenkunde
  • Planning

Module A

Detailbegroting nieuwbouw

 • Funderingen en grondwerken
  • Berekenen kosten grondwerken, heiwerk en funderingen
  • Inschatten van gevaren en onzekerheden bij funderingstechnieken
 • Ruwbouw
  • Berekenen kosten draagconstructies, vloeren en wanden
  • Kiezen juiste bouwsysteem
  • Invloed bouwsysteem op bouwproces

Installaties (A)

 • Elektrotechnische installaties
  • Berekenen kosten gebouwgebonden installaties
  • Relatie met bouwkundige werken

Projectorganisatie (A)

 • Bouwplaatsinrichting
  • Inrichten bouwplaats
  • Bepalen welk materieel en berekenen kosten

Bouwtijdbepaling / planning

 • Planning nieuwbouw
  • Bepalen benodigde bouwtijd
  • Planning maken en gevolgen van gekozen routing op de bouwprijs
  • Kostenverloop tijdens de bouw (vastleggen in termijnschema)

Bewaking / informatiemanagement (A)

 • Classificatie / BIM
  • Informatieoverdracht binnen bouwproces
 • Normstelling
  • Arbeidsnormen
  • Hoeveelheid arbeid bepalen voor een bepaald bouwproces
 • Risicoanalyse / onzekerheden
  • Verwerken onzekerheden in bouwsom
  • Omgaan met risico’s 

Module B

Detailbegroting renovatie (B)

 • Ingrepen in het casco
  • Constructieve gevolgen van sloopwerkzaamheden in bestaand gebouw
  • Mogelijkheden van funderingsherstel en/of wijzigingen
  • Berekenen kosten aanpassingen in het constructieve casco van bestaande bouw
 • Verbouwingen / functiewijzigingen
  • Berekenen kosten verbouwingen/aanpassingen aan bestaande gebouwen
  • Kiezen juiste routing, bouwmethode, etc.

Bouwtijdbepaling / planning

 • Planning renovatie
  • Bepalen bouwtijd
  • Routing en duur werkzaamheden in bewoonde woning
  • Planning maken en gevolgen van gekozen routing op de bouwprijs
  • Kostenverloop tijdens de bouw (vastleggen in termijnschema)

Contractvorming

 • Aanbestedingen en contractvormen
  • Vormen van aanbestedingen en contracten
  • Invloed op begroting
 • Bestekken / bouwbesluit / regelgeving
  • Opbouwen bestekken en technische omschrijvingen
  • Relatie tussen contractstukken en wetten/voorschriften

Algemene bedrijfskosten (B)

 • Bedrijfseconomie A
  • Algemene kosten bedrijfsvoering
  • Berekenen kosten bedrijfsvoering in begroting bouwproject

Module C

Detailbegroting renovatie (C)

 • Groot onderhoud en geriefverbeteringen
  • Problemen bij onderhoud en aanpassingen van gebouwen die bewoond zijn/in gebruik blijven
  • Kiezen van uitvoeringsmethoden
  • Berekenen kosten renovatieproces
 • Kleinschalige verbouwingen
  • Problemen bij kleine verbouwingen en klantenwerk
  • Bepalen van kosten opbouwen van begroting

Installaties (C)

 • Werktuigbouwkundige installaties
  • Berekenen kosten gebouwgebonden installaties
  • Relatie met bouwkundige werken 

Kostenramingen (C)

 • Werken met kengetallen
  • Invloed vorm van een gebouw op totale prijs
  • Zonder tekeningen en omschrijvingen budget bepalen om bouwplannen te realiseren

Bewaking / informatiemanagement (C)

 • Offertevergelijking
  • Vergelijken prijsaanbiedingen van diverse onderaannemers
  • Demarkeren leveringen en diensten
 • Kostenbewaking
  • Vergelijken werkelijke kosten met begroting tijdens het bouwproces

Algemene bedrijfskosten (C)

 • Bedrijfseconomie B
  • Algemene kosten bedrijfsvoering
  • Berekenen kosten bedrijfsvoering in begroting bouwproject

Module D

Detailbegroting nieuwbouw en renovatie

 • Afbouw
  • Berekenen kosten in afbouwfase
  • Verschillen bij nieuwbouw en renovatie
  • Te gebruiken systemen en materialen en de kosten ten opzichte van elkaar
 • Afwerkingen
  • Berekenen kosten diverse afwerkingen
  • Te gebruiken systemen en materialen en de kosten ten opzichte van elkaar 

Projectorganisatie (D)

 • Materieel
  • Bepalen welk materieel wordt ingezet
  • Bepalen kosten in te zetten materieel
 • Management
  • Samenstellen projectteam
  • Kosten projectteam bepalen

Kostenraming (D)

 • Elementenraming
  • Opbouw elementprijzen
  • Ramen bouwkosten op basis van elementprijzen

Onderhoud en exploitatie

 • Conditiemeting
  • Vastleggen kwaliteit bestaand gebouw
  • Kosten berekenen om kwaliteit op goed niveau te krijgen
 • Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
  • Maken van een MJOP
 • Rendementsberekening
  • Rendement bepalen van totale investering om een bouwplan te realiseren
  • Invloed investeringen op exploitatiekosten

Korte Modules Bouwkosten

De deeltijd opleiding Bouwkosten is opgebouwd uit vier modules 'A t/m D', ieder half jaar start een module.

Tevens is het mogelijk om losse modules (per vak) van de opleiding Bouwkosten te volgen. Deze korte modules bestaan uit 2 of 4 dagdelen en 1 of 2 huiswerkopgaven. Per korte module wordt een examen afgenomen van een half dagdeel.

Korte modules bouwkosten 2017-2018

Kosten Bouwkosten 2018-2019

De opleiding gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Intake assessment en inschrijving € 150,- 
Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode      lesgeld inclusief examen   herexamen 
Module A  BH-A  € 1.800,- € 150,-
Module B    BH-B  1.800,- € 150,-
Module C    BH-C  1.800,- € 150,-
Module D    BH-D  1.800,- € 150,-
Module E    BH-E  € 250,- € 150,-
Module F BH-F  € 500,- € 150,-
Module G  BH-G  € 250,-  € 150,- 
Module H  BH-H  € 250,-  € 150,- 
Module I  BH-I  € 500,-  € 150,- 
Module J  BH-J  € 500,-  € 150,- 
Module K  BH-K  € 250,-  € 150,- 
Module L  BH-L  € 500,-  € 150,- 
Module M  BH-M  € 500,-  € 150,- 
Module N  BH-N  € 500,-  € 150,- 
Module O  BH-O  € 250,-  € 150,- 
Module P  BH-P  € 500,-  € 150,- 
Module Q  BH-Q  € 250,-  € 150,- 

De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Bouwkosten

Uw afdelingshoofd is Joop de Zwaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hti-opleidingen.nl.

Docenten Bouwkosten

Toelatingseisen

Wat wordt er van je verwacht?

Je moet een diploma Bouwkunde HTI hebben, een HBO-opleiding Bouwkunde, of een diploma Bouwkunde MBO met relevante werkervaring.

Heb je wel relevante werkervaring, maar niet deze diploma’s, dan kijken we samen of je de opleiding kunt volgen. Neem in dat geval contact met ons op, of geef het aan bij de inschrijving.

Boekenlijst Bouwkosten

Module A en C

 • Vak: Planning
 • Boek Bouwplanning
 • Auteur: H.A.J. Flapper
 • ISBN13 9789006950052
 • Prijsindicatie € 35,--

Advies: installeer de bijgeleverde software pas als u gaat plannen, de software is een beperkte periode geldig.