Bouwmanagement

Modern topmanagement in de bouw

Met de ontwikkelingen van de techniek en de nieuwe samenwerkingsvormen is er een grote vraag naar technisch leidinggevenden met oog voor mensen. Je kunt gezamenlijk een model uitwerken voor een nieuw gebouw, maar als je elkaars intenties of elkaars verdienmodel niet kent zal er nooit een echte samenwerking komen gebaseerd op vertrouwen.

Een bouwmanager is juist in staat om deze samenwerking wel vorm te geven, verbanden te leggen en mensen te verbinden.

Start: september 2017, download hier de Brochure

Doel deeltijd opleiding Bouwmanagement aan het HTI

Met de opleiding Bouwmanagement ben je in staat om leiding te geven aan de steeds complexer wordende bouwprojecten. Wij leiden vakbekwame managers op die leiding kunnen geven aan complexe projecten en een belangrijke rol spelen in het verder professionaliseren van het proces van idee tot en met beheer. 

Meld je hier aan voor een opleiding >>>

Meer informatie

Deeltijd opleiding Bouwmanagement aan het HTI

Door toegenomen specialismen werden de werkzaamheden steeds meer gefragmenteerd. Daardoor ontstond er juist weer een behoefte aan leidinggevenden die kunnen verbinden. Recente ontwikkelingen, zoals lean bouwen, gezamenlijk modelleren en ketenintegratie vragen nieuwe managementcompetenties. En die komen juist aan bod bij Bouwmanagement. 

Ook de zachte kant die we in de techniek vaak missen, komt aan de orde. Zo komen bijvoorbeeld de inzichten uit het boekje de intensieve menshouderij, de 7 habits van Stephen Covey en management- en communicatievaardigheden uitgebreid aan de orde. Juist hierin onderscheidt het HTI zich: Docenten die in hun dagelijks werk zien waar het goed en fout gaat, doceren op zaterdag aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk. 

Voor wie is de deeltijd opleiding HBO Bouwmanagement

De studenten zijn voornamelijk werkzaam in de vastgoedsector, bij beleggers, ontwikkelaars, aannemers, bouwmanagement- en architectenbureaus, overheidsinstanties en woningcorporaties. Studenten met ambitie voor leidinggeven en de wil om een belangrijke rol in te nemen in de veranderende vastgoedwereld.

Studieprogramma deeltijd opleiding Bouwmanagement

In het eerste studiejaar ligt in de lesstof de nadruk op de theoretische voorbereiding. In het tweede studiejaar wordt de leerstof gesplitst in een deel theorie en een deel praktijkoefening. 

De eerste fase van de praktijkoefening is bedoeld als ‘basis voor allen’. Er wordt onder meer een bedrijfsanalyse gemaakt, een programma van eisen opgesteld, een bouwprogramma en een lay-outstudie uitgewerkt.

De tweede fase omvat een team gedeelte en een gespecialiseerde uitwerking naar keuze per student. Het team gedeelte omvat: uitwerken van een plan van aanpak, opstellen van een planning van het proces, verfijnen van de lay-out, keuze draagconstructie, uitwerking van een duurzaamheidsparagraaf (waarbij de nadruk niet op berekenen ligt, maar op inzicht en keuze van de constructie of installatie), opstellen van een haalbaarheidsonderzoek en inzicht in de bouweconomie. 

Tijdens de praktijkoefening worden de studenten door docenten begeleid bij bedrijfsbezoeken, het doen van literatuuronderzoek en het opstellen van verslagen en adviezen. Het uitwerken van de praktijkoefening (projectopdracht) geschiedt in teamverband.

Afstuderen Bouwmanagement opleiding

Na het met goed gevolg afsluiten van het eerste jaar, een voldoende voor elk van de opdrachten, scripties en literatuuronderzoeken, kan worden gestart met het tweede jaar. Het tweede jaar wordt na het indienen van de projectopdrachten afgesloten met een professional interview, waarin de student zijn afstudeerproject verdedigt.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt naast de achttien leszaterdagen nog minimaal 500 uur in het eerste jaar en 850 uur in het tweede jaar.

Kosten Bouwmanager 2017-2018

De opleiding gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Intake assessment en inschrijving € 150,- *
Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

  studiecode      lesgeld inclusief examen   herexamen 
BM-1 € 3.600,- € 150,-
BM-2 € 3.600,- € 150,- 

De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Voor betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

Contact studie Bouwmanager

Contact 

Uw afdelingshoofd is Jos van der Hoeff. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hti-opleidingen.nl.

Docenten Bouwmanager

Toelatingseisen

Studenten Bouwmanagement zijn minimaal in het bezit van een diploma van het Hoger Technisch Instituut, HBO, een universitaire graad richting bouwkundig of anderszins technisch. Studenten met een vooropleiding economie of bedrijfskunde zijn onder voorwaarden toelaatbaar.