'De oplossing is zo simpel' aldus Cees Kleinman over de bouwsector

Cees Kleinman.pngvrijdag 09 november 2018 11:57

Naar aanleiding van het negatieve nieuws over de bouwsector hebben we een interview gehouden met Prof. Ir. Cees Kleinman.

De afgelopen tijd is de bouwsector veel in het nieuws geweest, met als dieptepunt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hoe kijkt u aan tegen het rapport?

Dit is een discussie die al vele, maar dan ook al vele jaren loopt. Kijk maar naar de artikelen in het vakblad Cement (constructeur, word wakker 2004). Dan praat ik dus over 20 jaar geleden of meer. De brieven naar de toenmalige minister hebben ook niets uitgehaald. Het was een probleem voor de marktpartijen. De oplossing is zo simpel: Zorg ervoor dat de ontwerpend constructeur ook de hoofdconstructeur wordt die het gehele bouwproces daadwerkelijk controleert. Dat betekent dus ook alle berekeningen en tekeningen van derden.

Merkt u in de praktijk ook dat de bouwprojecten alsmaar sneller en goedkoper moeten?

Het is niet een kwestie van sneller en goedkoper, maar van vakmanschap en verzuiling van de bouwkolom. Daarbij komt dat de opdrachtgever veelal kiest voor een schijnzekerheid door alles bij de aannemer onder te brengen.

Waar is volgens u de meeste winst te behalen om toch de veiligheid te garanderen?

De winst kan gehaald worden door: Meer onderzoek; de bouw doet verdomd weinig aan onderzoek; heeft daar gewoon geen geld voor over. Nooit zie je dat een groep aannemers een Phd financieren om fundamenteel onderzoek te doen.

Hoe speelt de HTI-opleiding Beton & Staal hierop in?

Het HTI is een vaktechnische opleiding. De inhoud staat centraal. Daarnaast wordt onderwezen op welke wijze constructie, uitvoeringstechniek, risico analyse en bouwmanagement op elkaar afgestemd kunnen worden. Kwaliteitsborging staat daarmee centraal.

Op donderdag 15 november zullen alle bouw- en betonprofessionals samen met een groot aantal bedrijven aanwezig zijn op de jaarlijkse Betondag in Rotterdam. Wordt het rapport van de OVV daar het gesprek van de dag?

Dat denk ik niet. Het programma staat vast, maar de voorzitter zal er ongetwijfeld op ingaan. Het probleem daarbij is dat een ieder dat rapport weer naar de eigen bouwzuil zal willen vertalen. Het zal zeker in de wandelgangen onderwerp van gesprek zijn.

Welke trends en ontwikkelingen gaan we nog meer horen op de Betondag?               

Denk aan termen zoals wapeningsvezels, demontabel beton, flexbeton,  automatiseringstools, autogene krimp, digitalisering in de prefab industrie. Daarnaast natuurlijk de nodige grote projecten die getoond worden door de uitvoerende bedrijven. Vervolgens zijn er tal van bedrijven die op de een of andere manier in de bouw actief, waar je makkelijk een praatje mee kan maken.

De Betondag vindt dit jaar plaats op donderdag 15 november met als thema: Beton, duurzamer dan ooit! Het HTI zal aanwezig zijn als standhouder om de diverse opleidigen (zoals Beton & Staal) toe te lichten. 

 

« Terug