Enquete bouwinformatie van het Rijk is goed voor het bouwrecht

dinsdag 03 september 2013 19:34

Met de enquete bouwinformatie haalt het Rijk zinvolle informatie op die goed gebruikt kan worden voor het verbeteren van het bouwrecht.

Het bedenken van regels is één, zorgen dat het kwalitatief goede regels zijn is twee, maar regels die uitnodigen tot naleving is drie. Regels moeten aansluiten bij de praktijk, dus uitvoerbaar én handhaafbaar zijn! Daarnaast moet onnodige en complexe regelgeving vermeden worden. 

Het betrekken van de dagelijkse praktijk bij de ontwikkeling en evaluatie van regelgeving is bijzonder belangrijk. Ik ben van mening dat, door samen denkkracht en ervaring te delen, betere regelgeving ontstaat. Bovendien is het belangrijk dat juist ook niet-juristen, mensen uit de bouwpraktijk, hun inbreng leveren. Regels zijn niet van en voor juristen, maar van en voor ons allemaal. Kortom, geef gehoor aan de oproep van het ministerie. Verbeter de Bouwwereld? Begin vandaag nog bij jezelf!
De enquete vind je hier: 

Fred Schweitzer
docent

« Terug