Bouw verwacht problemen bij vinden personeel

HTI_nieuwsitem_website_klein.jpgwoensdag 16 oktober 2013 09:19

"De bouw krijgt naar verwachting in 2014 weer te maken met problemen bij het vinden van personeel. HR-professionals werkzaam in de ICT-sector, Advies- en Onderzoekbranche en Industrie ondervinden dit jaar de meeste problemen bij het invullen van vacatures." Aldus het persbericht van Berenschot op 16 oktober 2013.

Er is met name een tekort aan technici en ICT specialisten. In de cultuursector en openbaar bestuur is het relatief makkelijk om nieuw personeel te vinden. Hierdoor is er sprake van grote tegenstrijdigheden op de arbeidsmarkt.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Steeds minder HR-professionals hebben sinds 2008 moeite met het invullen van vacatures. In de afgelopen vijf jaar is dit aandeel gedaald van 74% naar 23%, en ook het komende jaar verandert dat niet. Maar weinig HR-professionals (25%) verwachten volgend jaar wel problemen bij nieuw personeel werven. 

Zorgen over dreigend wervingsprobleem in bouw

Opvallend is dat de bouw hoog scoort bij de wervingsproblemen die zij verwachten voor 2014. Eenderde van de HR-professionals (33%) verwacht het komende jaar problemen bij het invullen van vacatures in de bouwnijverheid. Dat is gelijk aan het niveau van 2012 en een stuk hoger dan dit jaar (7%). “Momenteel kampt de bouw met veel ontslagrondes en hoge werkeloosheidscijfers. Tegelijkertijd zien wij dat men zich zorgen maakt over een tekort aan personeel dat in de nabije toekomst ontstaat”, aldus Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.

Van algehele krapte op de arbeidsmarkt is (voorlopig) geen sprake. Wel hebben HR-professionals in meerdere sectoren moeite om vacatures te vervullen. In de ICT-sector heeft bijna de helft van de HR-professionals (44%) problemen bij de werving en selectie. De verwachting is dat dit aandeel volgend jaar nog hoger is. Vooral vacatures voor ICT’ers (36%) of verkopers (17%) zijn binnen de sector lastig in te vullen.

Ook in het Onderwijs en Openbaar Bestuur verwachten HR-professionals in 2014 meer moeite te ervaren om vacatures ingevuld te krijgen.

Tabel I – Problemen met invulling functies per branche

Branche

2013

Verwachting 2014

1. Informatie en Communicatie

44%

48%

2. Advies en onderzoek

38%

36%

3. Industrie

33%

38%

4. Financiële dienstverlening

31%

27%

5. Gezondheids- en welzijnszorg

16%

16%

6. Groot- en detailhandel

16%

14%

7. Vervoer en opslag

16%

16%

8. Onderwijs

13%

23%

9. Bouwnijverheid

7%

33%

10. Openbaar bestuur en Overheid

7%

12%

11. Cultuur, sport en recreatie

0%

0%

Ook binnen branches zijn er tegenstrijdigheden in vraag en aanbod wat betreft de arbeidsmarkt. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ICT-sector dan is het niet zo dat je er voor alle functiegebieden terecht kunt. Naar HR of Finance personeel is amper vraag,” aldus Van der Spek.

Moeilijkst te vervullen vacature: Technicus is adviessector

Gelet op de te vervullen functies, ingedeeld naar functiegroepen, valt op dat met name technisch personeel (13%), ICT specialisten (9%) en verkopers (6%) schaars zijn. Voor functies op de HR-afdeling, Juridische Zaken en Ondersteuning is het bijna geen probleem (1%) om personeel te vinden.

Top 3 moeilijk vervulbare functies:

  1. Technicus in Adviessector (44%)
  2. ICT’er in Informatie en Communicatiesector (36%)
  3. Technicus in de Industrie (36%).

Toch kun je niet zeggen dat iedere technicus of ICT’er op rozen zit. “Als we kijken naar de arbeidsmarktperspectieven voor technici en ICT’ers dan blijkt dat het containerbegrippen zijn. In de praktijk treden er forse verschillen op voor verschillende functiegebieden en specialismen,” waarschuwt Hans van der Spek.

Personeel durft in 2014 weer van baan te switchen

Met behoud van de huidige medewerkers hebben organisaties eveneens weinig moeite. 85% van de personeelsfunctionarissen zegt momenteel geen moeite te hebben om bestaand personeel te behouden. Vorig jaar gaf nog 76% van de personeelsfunctionarissen dit aan.
Toch zorgen de gematigd positieve berichten over het aantrekken van de economie er volgens HR-professionals wel voor dat mensen weer durven te switchen van baan. Voor 2014 verwacht 77% van de HR-professionals geen moeite te hebben met het behoud van personeel. Dit is 8 procentpunt lager dan dit jaar.

Over het onderzoek

HR Trends 2013-2014 is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 1.060 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2013-2014 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op 9 en 10 oktober tijdens Performa/HR Live, hét vakevent voor HR.

« Terug